Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

REFRESHR z trójwymiarowej manualnej terapii stóp neurofizjologicznych podstawach wg Barbary Zukunft -Huber

16-17.12.2023 - Warszawa

* Wypełnij obowiązkowe pola