Kursy i szkolenia

Zapoznaj się z regulaminem i warunkami uczestnictwa

Dlaczego warto wybrać kursy PNF w Medical Moment?

Profesjonalizm

Kursy organizowane przez Medical Moment wyróżniają się pełnym profesjonalizmem i dbałością o szczegóły. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów w swoich dziedzinach, dzięki czemu gwarantujemy najwyższy poziom prowadzonych szkoleń dla fizjoterapeutów, lekarzy, masażystów, a także studentów. Każdy uczestnik kursu należącego do systemu szkoleń IPNFA otrzymuje międzynarodowy certyfikat oznaczony sygnaturą IPNFA wraz z akredytacją przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Wiedza

Wiemy, jak ważna w fizjoterapii i medycynie jest aktualna wiedza. Nasi szkoleniowcy to specjaliści, posiadający szeroką wiedzę, którą wciąż doskonalą. Ich ciągły rozwój sprawia, że prowadzone przez nich szkolenia łączą w sobie wiedzę merytoryczną oraz praktykę, niezbędną do dalszej pracy.

Doświadczenie

Certyfikacja
Kursy i szkolenia dla fizjoterapeutów, a także lekarzy, masażystów i studentów zakończone są certyfikatem. Kursy takie jak PNF czy IBITA BOBATH dla dorosłych zakończone są certyfikatem wystawianym przez międzynarodowe stowarzyszenia IPNFA (International PNF Association), IBITA (International Bobath Instructors Training Association). Certyfikaty te upoważniają do pracy i kontynuacji nauki w zakresie danej metody zarówno Polsce, jak i poza granicami naszego kraju.


Dostępność
Szkolenia i kursy z zakresu fizjoterapii są dostępne dla wszystkich. Firma MEDICAL MOMENT, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Pozwala to osobom bezrobotnym na ubieganie się o refundację kosztów szkolenia ze środków Urzędów Pracy.
Nasze kursy wpisane są równierz do Bazy Usług Rozwojowych. Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę bądź samozatrudnionym.

 

DNS Pediatric
Dynamic Neuromuscular Stabilisation według Kolara kurs pediatryczny
CELE SZKOLENIA:
Po ukończeniu kursu, uczestnik szkolenia będzie posiadał wiedzę na temat:

podstawowych zasad kineziologii rozwojowej
rozwoju dziecka podczas pierwszych lat życia, stabilizacji kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej, rozwoju ruchów fazowych w połączeniu z rotacją kręgosłupa
zasad wczesnego skriningu pediatrycznego; aktywności posturalnej, reakcji posturalnych oraz odruchów prymitywnych
związku pomiędzy zaburzeniami rozwoju we wczesnym dzieciństwie a patologiami układu ruchowego w wieku dorosłym
efektów odruchowych będących skutkiem wzorców zapisanych w ośrodkowym układzie nerwowym w pierwszym roku życia
stabilizacji funkcjonalnej kręgosłupa
poprawy wzorców oddychania
nowej terminologii: funkcjonalna koncentracja i decentracja stawów, stabilizacja, punkt stały. Dodatkowo: wykonana zostanie prezentacja postawy z rozwojowego punktu widzenia
najważniejszych zasad systemu DNS: wzorców ruchowych, chodu do przodu i funkcji wspierającej
Dzięki uzyskanej wiedzy, uczestnik kursu będzie mógł zastosować w swojej pracy klinicznej:

ocenę funkcjonalną niemowląt i dzieci w celu rozpoznania symptomów nieprawidłowego rozwoju
terapię patologii funkcjonalnych układu motorycznego bedącego skutkiem nieprawidłowego rozwoju we wczesnym dzieciństwie
terapię patologii funkcjonalnych układu motorycznego, w którym zintegrowany system stabilizacji kręgosłupa odgrywa kluczową rolę
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły
Terminy:
13-16.11.2023
Cena:
2 800 PLN
Instruktor:
Veronika Nasslerova, MPT
W cenie:
cena zawiera opłatę licencyjną dla Praque School of Rehabilitation
Cena jednego modułu 2800zł.
Formuła kursu:
Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych ( studenci ostatnich lat) oraz lekarzy.
Ilość godzin:
30
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

DNS wg Kolara moduł A (Dynamic Neuromuscular Stabilization)
DNS (dynamiczna stabilizacja nerwowo- mięśniowa część A
Jest jedną z metod stosowanych w fizjoterapii niemowląt , dzieci, dorosłych. Twórcą tej koncepcji jest profesor Pavel Kolar, uczeń Vaclava Vojty.

DNS jest dostosowana do indywidualnego stanu pacjenta i uwzględnia kombinacje wielu ćwiczeń ( np. z metody Vojty). Obejmuje zasady kinezjologii rozwojowej, która pozwala odróżnić zachowania prawidłowe od zaburzonych wzorców ruchu. Polega na ocenie i korekcie nieprawidłowych wzorców oddechowych. Głównym celem leczenia jest optymalizacja rozłożenia sił wewnętrznych mięśni, które wpływają na odcinki kręgosłupa i/ lub innych stawów co przekłada się na wydajność ruchu. Znajduję zastosowanie w leczeniu:

* schorzeń neurologicznych (udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona
* schorzeń ortopedycznym ( zespół bólowy kręgosłupa, schorzenia stawów, choroby zwyrodnieniowe, po wszczepieniu protez stawu biodrowego i kolanowego, stawów, zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, uszkodzenie stożka rotatorów / zespół ciasnoty podbarkowej)
* schorzeń pediatrycznych (porażenie mózgowe, skolioza, wady postawy związane z wrodzonym zwichnięciem stawów biodrowych itp.)

Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły
Terminy:
24-26.11.2023
Cena:
2 390 PLN
Instruktor:
Jakub Novak, MPT
W cenie:
cena zawiera opłatę licencyjną dla Praque School of Rehabilitation
Cena jednego modułu 2390zł.
Formuła kursu:
Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych ( studenci ostatnich lat) oraz lekarzy.
Ilość godzin:
24
Miejsce:
Warszawa
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

DNS wg Kolara moduł B (Dynamic Neuromuscular Stabilization)
Jest jedną z metod stosowanych w fizjoterapii niemowląt , dzieci, dorosłych. Twórcą tej koncepcji jest profesor Pavel Kolar, uczeń Vaclava Vojty.

DNS jest dostosowana do indywidualnego stanu pacjenta i uwzględnia kombinacje wielu ćwiczeń ( np. z metody Vojty). Obejmuje zasady kinezjologii rozwojowej, która pozwala odróżnić zachowania prawidłowe od zaburzonych wzorców ruchu. Polega na ocenie i korekcie nieprawidłowych wzorców oddechowych. Głównym celem leczenia jest optymalizacja rozłożenia sił wewnętrznych mięśni, które wpływają na odcinki kręgosłupa i/ lub innych stawów co przekłada się na wydajność ruchu. Znajduję zastosowanie w leczeniu:

* schorzeń neurologicznych (udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona
* schorzeń ortopedycznym ( zespół bólowy kręgosłupa, schorzenia stawów, choroby zwyrodnieniowe, po wszczepieniu protez stawu biodrowego i kolanowego, stawów, zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, uszkodzenie stożka rotatorów / zespół ciasnoty podbarkowej)
* schorzeń pediatrycznych (porażenie mózgowe, skolioza, wady postawy związane z wrodzonym zwichnięciem stawów biodrowych itp.)
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

IBITA Bobath dla dorosłych
Kurs IBITA Bobath jest dedykowany fizjoterapeutom i rehabilitantom, pracującym z osobami z zaburzeniami w obrębie CUN, w tym głównie po udarach mózgu, stłuczeniach pnia mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych oraz SM.

Podczas trwania kursu IBITA Bobath dla fizjoterapeutów, kursanci zapoznawani są ze szczegółowymi zagadnieniami związanymi ze wszystkimi dolegliwościami i zaburzeniami wybranej grupy pacjentów. Prezentowane są również propozycje terapii.
Ważną część kursu stanowi analiza ruchu pod kątem jego prawidłowości. Znajomość mechanizmów umożliwia pełne zrozumienie zaburzeń powstających w ciele pacjentów z uszkodzonym CUM. Uczestnicy kursu poza wiedzą merytoryczną otrzymają praktyczne wskazówki, jak prawidłowo badać pacjentów i prowadzić skuteczną terapię ruchową. Prowadzący kurs przedstawia proces usprawniania w fazie ostrej i przewlekłej. Dodatkowo analizuje całodobowy model usprawnienia, biorąc pod uwagę wskazówki dla opiekunów i rodziny pacjenta oraz zagadnienia związane z samoobsługą.

Podczas kursu demonstrujemy wzorcową terapię pacjentów, jednak najważniejszą częścią szkolenia jest praca z pacjentem. Przez 15 dni, pod okiem doświadczonego instruktora, uczestnicy pracują bezpośrednio z pacjentem. Jest to również część egzaminu końcowego.

Zakończeniem kursu jest również egzamin teoretyczny. Kursanci zobligowani są także do opracowania samodzielnego opisu terapii pacjenta z uszkodzeniem CUN, w formie filmowej dokumentacji.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat międzynarodowego terapeuty koncepcji IBITA Bobath.
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły
Terminy:
Moduł 1: 01- 04.12.2023, Moduł 2: 15-20.02.2024, Moduł 3: 09-13.05.2024
Cena:
7 900 PLN
Instruktor:
Anna Kiss
W cenie:
Certyfikat w dwóch wersjach językowych (j. polski, j. angielski),
Uczestnicy otrzymują obszerny skrypt stanowiący kompendium wiedzy
Formuła kursu:
Formuła kursu: 3 zjazdy - łącznie 15 dni
Szkolenie zawiera pracę uczestnika kursu z pacjentem przez 10 dni.

Wymagania kwalifikacyjne: fizjoterapeuta (technik, licencjat, magister) lub lekarz.
Szkolenie jest tłumaczone na język polski.
Ilość godzin:
114
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

PNF Podstawowy
Akredytacja PTF
PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation – Proprioceptywne torowanie nerwowo – mięśniowe) to jedna z najbardziej popularnych metod terapeutycznych, którą pierwotnie stosowano do pracy z pacjentami ze stwardnieniem rozsianym lub chorobą Heinego-Medina. Współcześnie jest to wciąż często stosowana metoda badania i oceniania sprawności pacjenta na różnych obszarach.

Kurs podstawowy PNF jest skierowany do fizjoterapeutów, lekarzy oraz masażystów. Składa się z dwóch 5-cio dniowych spotkań. Podczas pierwszej części kursanci zapoznawani są z koncepcją PNF, głównymi zasadami metody oraz technik i wzorców ruchowych.
Druga część jest poświęcona części praktycznej, podczas której kursanci pracują bezpośrednio z pacjentem pod okiem doświadczonego instruktora . Dzięki czemu kursanci mogą dowiedzieć się więcej na temat planowania terapii.

Po odbyciu kursu każdy z kursantów otrzymuje dwujęzyczny certyfikat, upoważniający do dalszej nauki zarówno w Polsce, jak i poza granicami. Podstawowy kurs PNF pozwala na podjęcie pracy w wielu ośrodkach rehabilitacyjnych i szpitalach. Certyfikat wydawany jest przez IPNFA (International PNF Association) i jest honorowany w większości krajów zagranicznych.
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

Pinopresura TCM
Chcesz poznać 8 zasad diagnostyki medycyny chińskiej, takie jak m.in. yin/yang,
niedobór/nadmiar, gorąco/zimno, zewnętrzny/wewnętrzny? Chcesz się nauczyć wykonywać
terapię manualną, która za pomocą pinów i technik powięziowych usuwa ból?
Pinopresura TCM jest szkoleniem, które :
Wprowadzi fizjoterapeutów zarówno w diagnostkę medycyny chińskiej, jaki i odsłoni
specyficzne punkty akupunkturowe z ich strefą odziaływań na organizm ludzki po to, aby
stosując terapię manualną, skutecznie redukować ból.
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

Terapia Wisceralna
Kurs terapii wisceralnej ma wskazać fizjoterapeutom, osteopatom, lekarzom różne możliwości podejścia do leczenia dolegliwości pacjenta. Podczas terapii, wielu specjalistów skupia się głównie na skutkach danej dolegliwości, a nie na jej bezpośrednich przyczynach, które mogą mieć podłoże właśnie w dysfunkcji wisceralnej. Podczas kursu, uczestnicy dowiedzą się więcej na temat rozluźniania restrykcji powięziowych jamy brzusznej, klatki piersiowej i miednicy, co przekłada się bezpośrednio na stymulację narządów wewnętrznych do normalizacji ich funkcjonowania.

Terapia wisceralna może być stosowana zarówno po urazach klatki piersiowej, jamy brzusznej czy przebytych wypadkach. Wykorzystuje się ją także do terapii zaburzenia trawienia, leczenia wzdęć, zgagi, refluksu czy zaparć.

Podczas kursu terapii wisceralnej, uczestnicy zgłębiają fizjologię układu trawiennego oraz jego możliwe dysfunkcje. Ponadto nasz instruktor prezentuje również szerokie techniki manipulacyjne, integrujące techniki trzewne z tradycyjnymi metodami fizjoterapeutycznymi. Kurs terapii wisceralnej pozwala podejść do dolegliwości pacjenta w sposób holistyczny, co może znacznie poprawić jakość i skuteczność podejmowanego leczenia.
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły
Terminy:
18-19. 03.2023
Cena:
1 290 PLN
Instruktor:
Piotr Cywiński D.O.
W cenie:
Certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia i wymiarze jego godzin.
Uczestnicy otrzymują obszerny skrypt stanowiący kompendium wiedzy
Ilość godzin:
18
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

Trójwymiarowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber
2410zł z książką (nowe wydanie)
Trójwymiarowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych to terapia opracowana przez wybitną niemiecką fizjoterapeutkę Panią Barbarę Zukunft – Huber.
Bardzo istotną cechą w w/w terapii jest to, iż oparta jest ona na podstawach neurofizjologicznych. Stąd wszystkie stosowane w niej zarówno pozycje, jak i ćwiczenia mają swoje uzasadnienie i odzwierciedlenie w prawidłowym rozwoju ruchowym.

Terapia ta stanowi podstawę do wczesnego diagnozowania i leczenia nieprawidłowego ustawienia stóp. Wady stóp nie są traktowane wyłącznie jako problem lokalny, ale rozpatrywane są w odniesieniu do całościowego rozwoju dziecka.
W Trójwymiarowej Manualnej Terapii Stóp wg. Barbary Zukunft -Huber stosuje się charakterystyczne chwyty diagnostyczne, pozwalające zobrazować problem oraz oceniać efektywność terapii. Po wykonanych ćwiczeniach stosuje się bandaże, które podtrzymują efekt terapii, poprzez takie zawinięcie, które stymuluje stopę do prawidłowego ustawienia.

Metoda znajduje zastosowanie w przypadku następujących wad stóp: stopa końsko – szpotawa, stopa szpotawa (przywiedzione przodostopie), stopa serpentynowa, stopa piętowa, stopa płasko – koślawa, talus verticalis, stopa koślawa, spastyczna stopa płasko - koślawa, brak kości strzałkowej, zaburzenia osi kończyn dolnych.
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

Kinesiotaping Foundations
Kinesiotaping jest coraz częściej wykorzystywaną metodą, którą stosuje się mięśniowo. Głównym celem kinestotapingu jest łagodzenie bólu i stanów zapalnych mięśni oraz ich wsparcie podczas codziennej pracy. Tradycyjne metody tapingu sportowego opierają się głównie na stabilizacji stawu poprzez jego usztywnienie. Z kolei kinestotaping nie ogranicza ruchu.

Terapię taśmami, ze względu na ich różnorodne wykorzystanie i brak ograniczeń ruchowych można stosować w leczeniu różnych schorzeń, niekoniecznie związanych z bólami ośrodków ruchu. Kinestotaping może być wykorzystywany w leczeniu bólu głowy, bólach menstruacyjnych i wielu innych. Najczęściej wykorzystywany jest jednak przy rehabilitacji sportowej, zespole cieśni nadgarstka czy schorzeniach stawów.

Kurs kinestotaping KT1/KT2 opiera się głównie na poznaniu właściwości taśm, zasad ich naklejaniania oraz wykorzystaniu ich w różnych bólach mięśniowych. Dwudniowy kurs to nie tylko prezentacja poprawnej techniki, ale również przestrzeń na poznanie metod korekcyjnych.

Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

Skolioza okiem osteopaty
Szkolenie skolioza okiem osteopaty skierowane jest głównie do fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych (w tym studentów) oraz lekarzy. Szkolenie jest oparte o najnowszą wiedzę medyczną i jest poświęcone terapii pacjentów cierpiących na skoliozę lub inne wady postawy.

Podczas kursu uczestnicy uczą się jak łączyć pracę strukturalną, opartą o techniki osteopatyczne z ćwiczeniami korekcyjnymi, dobieranymi indywidualnie do możliwości i potrzeb pacjenta. Dodatkowo, podczas spotkań poruszone zostaną zasady właściwego diagnozowania skoliozy i wad postawy oraz wprowadzanie pacjentów w proces leczenia.

Kurs skolioza okiem osteopaty obejmuje takie zagadnienia jak skolioza jedno i dwułukowa, odstawanie łopatek, koślawe kolana czy płaskostopie. Dzięki wiedzy zdobytej podczas kursu, uczestnicy będą mogli samodzielnie diagnozować i wprowadzać pacjenta w proces diagnostyczny. Dodatkowo, każdy uczestnik kursu będzie potrafił wykorzystywać w swojej codziennej pracy zarówno pracę strukturalną, opartą o techniki osteopatyczne, jak i indywidualnie dobrane ćwiczenia korekcyjne.

Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły
Terminy:
moduł 1: 03-05.11.2023, Moduł 2: 08-10.12.2023
Cena:
1 350 PLN
Instruktor:
Jakub Durczak
W cenie:
Certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia i wymiarze jego godzin.
Uczestnicy otrzymują obszerny skrypt stanowiący kompendium wiedzy
Formuła kursu:
Cena jednego modułu 1350zł. Kurs składa się z 2 modułów po 3 dni ( łącznie 6 dni)
Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych ( studenci ostatnich lat) oraz lekarzy.
Ilość godzin:
50
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

Terapia Manualna Okiem Osteopaty
Zastanawiasz się jaki kolejny kurs zrobić?
Może terapię cranio – sacralną? Tylko czy to nie jest zbyt ezoteryczne?
A może wisceralną? Pytanie czy na tym etapie nie jest ona zbyt trudna?
A może jakiś konkretny kurs terapii manualnej? Tylko jaki? Przecież jest ich całe mnóstwo…
Jeśli męczą Cię takie rozterki to mam dla Ciebie propozycję
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły
Terminy:
13-15.09.2023, Moduł 2: 8-10.10.2023
Cena:
3 000 PLN
Instruktor:
Jakub Durczak
W cenie:
Certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia i wymiarze jego godzin.
Uczestnicy otrzymują obszerny skrypt stanowiący kompendium wiedzy
Formuła kursu:
Cena jednego modułu 1500zł. Kurs składa się z 2 modułów po 3 dni ( łącznie 6 dni)
Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych ( studenci ostatnich lat) oraz lekarzy.
Ilość godzin:
50
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

REFRESHR z trójwymiarowej manualnej terapii stóp neurofizjologicznych podstawach wg Barbary Zukunft -Huber
W kursie odświeżającym uczestnicy mogą odświeżyć i pogłębić swoją wiedzę. Głównym celem jest jednak prezentacja dzieci będących pacjentami uczestników, u których jest stosowana ta terapia.

Terapia dla każdego omawiana jest indywidualnie, sprawdzane są stosowane techniki i ćwiczone chwyty. Przyniesione ( za zgodą rodziców małych pacjentów) filmy i zdjęcia zostaną przeanalizowane.

Wszelkie pojawiające się pytania są omawiane wspólnie. Najpierw teoria jest powtarzana za pomocą programu PowerPoint i wszystkie terapeutyczne sekwencje ruchowe wraz z chwytami są demonstrowane na normalnym niemowlęciu w wieku do pięciu miesięcy.

Ok. 1 1/2 godziny po rozpoczęciu kursu, na zdrowym niemowlęciu w wieku do 5 miesięcy będzie pokaz chwytów,.

Po tym wstępie będzie praca z pacjentami. Na każde dziecko przypada 1 godzina.

Oczywiście mogą to być również dzieci z mózgowym porażeniem.
Książa Pani Barbary Zukunft – Huber „Trójwymiarowa manualna terapia wad stóp u dzieci” jest podręcznikiem dla tego kursu. Obowiązuje skrypt z kursu podstawowego.

W razie chęci nabycia skryptu i/lub książki konieczna jest wcześniejsza informacja w formie e-maila wysłana do organizatora szkoleni
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły
Terminy:
16-17.12.2023
Cena:
1 200 PLN
Instruktor:
Katarzyna Hrynyszyn
Formuła kursu:
Fizjoterapeuci pracujący w/w metodą terapii po ukończonym kursie z trójpłaszczyznowej manualnej terapii stóp prowadzonym przez Panią Barbarę Zukunft - Huber lub przez uprawnionego do tego instruktora.
Ilość godzin:
16
Miejsce:
Warszawa
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

GTS (Globalna terapia stopy)
Kurs GTS to szkolenie zgłębiające wiedzę na temat Globalnej Terapii Stopy i jej praktyczne wykorzystanie. Uczestnicy będą mogli poznać anatomię funkcjonalną i biomechanikę kończyny dolnej w ujęciu klinicznym. Kurs globalnej terapii stopy skierowany jest głównie do fizjoterapeutów, podologów, masażystów, lekarzy oraz techników ortopedów, a także studentów kierunków pokrewnych.

Stopy stanowią podstawę w rusztowaniu ciała człowieka i muszą nieustannie dostosowywać się do zmieniających się wzorców obciążenia. Skomplikowany system podporu składa się z 26 kości, które poruszają się względem siebie poprzez 33 połączenia stawowe. Ze względu na złożoność stopy oraz jej rolę w budowaniu prawidłowej postawy ciała, globalna terapia stopy może wpłynąć na budowanie balansu i poprawę mobilności pozostałych obszarów ciała.

Szkolenie łączy w sobie wiedzę z zakresu osteopatii, terapii manualnej, przeciwobrzękowej, terapii FDM oraz innych technik manipulacji powięziowych.

Uczestnicy szkolenia poznają szczegółową biomechanikę stopy w ujęciu całościowym, wraz z anatomią funkcjonalną i palpacyjną. Podczas zajęć zostaną także zapoznani z technikami manualnymi.
Instruktorzy kursu, w myśli idei holistycznej podologii, opierają się przede wszystkim na zrozumieniu dominujących wzorców patomechanicznych. Dzięki temu uczestnicy kursu dowiedzą się nie tylko jak prowadzić terapię stopy, ale także jak leczyć dolegliwości, nie skupiając się jedynie na końcowym ogniwie.
W trakcie kursu, uczestnicy poznają interdyscyplinarne podejście do leczenia takich problemów jak
W myśl idei holistycznej podologii terapia stopy – końcowego ogniwa dolnego łańcucha- opiera się przede wszystkim na zrozumieniu dominującego wzorca patomechanicznego i leczeniu tak hallux valgus, hallux rigidus, ostroga piętowa, zapalenie rozcięgna podeszwowego, stopa płasko – koślawa, idiopatyczny chód na palcach, stopa wydrążona, bolesne modzele i wiele innych.
Prowadzone przez nas szkolenie oparte jest o najnowszą wiedzę medyczną i kładzie największy nacisk na praktyczną formę nauki.
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły
Terminy:
25-27.08.2023
Cena:
1 800 PLN
Instruktor:
Piotr Kostrzębski
W cenie:
Certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia i wymiarze jego godzin.
Uczestnicy otrzymują obszerny skrypt stanowiący kompendium wiedzy
Formuła kursu:
3 dni
Ilość godzin:
28
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

HVLA – manipulacje krótkodźwigniowe
NOWOŚĆ
Zapraszamy wszystkich terapeutów, lekarzy oraz studentów na kurs HVLA, techniki manipulacji krótkodźwigniowych stawów. Skrót HVLA oznacza „High Velocity Low Amplitude” (duża prędkość niska amplituda), co z pełni oddaje jej charakter. Metoda ta jest najczęściej stosowana w osteopatii, a także w medycynie manualnej i chiropraktyce.
Sześciodniowy kurs z technik manipulacji HVLA i Techniki Energii Mięśniowej (MET) jest skierowany głównie do lekarzy, fizjoterapeutów, rehabilitantów, osteopatów oraz studentów takich kierunków jak fizjoterapia. Podczas szkolenia uczestnicy poznają prawidłowe i bezpieczne podejście do leczenia w obrębie stawów obwodowych z wykorzystaniem techniki HVLA i MET. Instruktorzy zapoznają kursantów z zasadami badania osteopatycznego, testów różnicowych, a także szeregiem technik osteopatycznych w odniesieniu do okolic stawów obręczy barkowej, stawu łokciowego, kolanowego, biodrowego, skokowego, a także nadgarstka, miednicy czy stawów stopy.

Kurs HVLA i MET obejmuje część teoretyczną, podczas której omawiane są zasady postępowania, anatomia i budowa poszczególnych stawów oraz sposoby ich leczenia. Podczas części praktycznej uczestnicy poznają wybrane techniki leczenia osteopatycznego poszczególnych stawów. Plan szkolenia został przygotowany tak, aby szczegółowo omówić problematykę najczęściej występujących dolegliwości. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo przeprowadzić terapię stawów obręczy barkowej, stawu łokciowego i nadgarstka, miednicy, stawu biodrowego, kolanowego, skokowego, stawów stopy oraz piszczelowo-strzałkowego.

Dodatkowo, kurs HVLA i MET obejmuje także zagadnienia związane z powiązaniami mechanicznymi i ich funkcjonowanie. Zależy nam na przekazaniu praktycznej wiedzy, dlatego podczas szkolenia uczestnicy poznają testy ortopedyczne, neurologiczne i różnicowe oraz techniki osteopatyczne wskazane w terapii. Dzięki szerokiemu podejściu, Medical Moment dostarcza wyjątkowo duży zakres wiedzy i kształci specjalistów w swoich dziedzinach.

Manipulacja krótkodźwigniowa HVLA charakteryzuje się przyłożeniem do stawu chorego siły o dużej prędkości, jednak niewielkiej amplitudzie. Powoduje to zmniejszenie napięcia mięśniowego w miejscu skierowania siły. Czynnikami gwarantującymi skuteczność zabiegu jest odpowiednia szybkość, amplituda oraz skupienie siły.

Uczestnicy kursu techniki HVLA zgłębią subtelne i precyzyjne techniki, wykorzystujące różne komponenty do budowania barier. Instruktor krok po kroku przeprowadza kursantów przez proces uczenia się i upewnia się, że każdy odpowiednio opanowuje wszystkie techniki. Głównym celem kursu HVLA jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę, dzięki której w sposób bezpieczny będą mogli przeprowadzić manipulacje.

Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

Doradca Noszenia Dzieci ClauWi
Od 1999 roku kształcimy Doradców Noszenia, którzy profesjonalnie przekazują rodzicom wiedzę na temat zasad prawidłowego, bezpiecznego oraz świadomego noszenia dzieci w chustach i miękkich nosidłach. Szczególny nacisk kładziemy na techniki dopasowanie sposobu noszenia oraz wiązania do potrzeb rodzica i dziecka. Kurs podstawowy to m.in. intensywny trening 5 sposobów wiązania chusty, oraz analiza fizjoterapeutyczna pod względem ich wpływu na rodzica i dziecko. Kursy szkoły ClauWi ukończyło już niemal 800 specjalistów!
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

x

Odwiedź nas