SI II° (Integracja Sensoryczna)

Terminy:
13-7-28.07.2024
Cena:
5 450 PLN
Instruktor:
mgr Katarzyna Zawada, mgr Marcin Targoński
W cenie:
5450
Ilość godzin:
148
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności na temat:
• Twórców teorii integracji sensorycznej.
• Teorii integracji sensorycznej - założenia metodologiczne, definicje.
• Historii i teraźniejszości teorii integracji sensorycznej - przegląd badań w zakresie integracji sensorycznej.
• Głównych założeń integracji sensorycznej.
• Układu nerwowego i systemu sensorycznego.
• Budowy i funkcjonowania układów sensorycznych.
• Wpływu procesów integracji sensorycznej na funkcjonowanie człowieka.
• Zaburzeń w funkcjonowaniu człowieka spowodowanych dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej.
• Występowania zaburzeń integracji sensorycznej.
• Kwestionariusza rozwoju sensomotorycznego dziecka.
• Obserwacji klinicznej.
• Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej techniki prowadzenia, komentarz, analiza wyników.
• Inwentarzu percepcji czuciowej- techniki badania.
• Diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej u dzieci autystycznych.
• Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej i główne wskaźniki do terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
• Wczesne rozpoznawanie i terapia obronności dotykowej u dzieci i młodzieży.
• Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia).
• Uwagi o stymulacji sensorycznej niemowląt z grupy ryzyka.
• Diagnozy zaburzeń syndromu modulacji sensorycznej, interpretacja i wskazówki do terapii dzieci z ciężkimi zaburzeniami rozwojowymi.
• Diagnoza syndromu – dyspraksja.
• Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z kruchością chromosomu X.
• Obniżony poziom graficzny przyczyny terapia.
• Diagnozy dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami werbalno-słuchowymi.
• Deficyty integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Downa - wskazówki do terapii.
• Opracowania wyników Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej.
• Budowy programów terapii i techniki terapeutyczne w zaburzeniach integracji sensorycznej związanych z podwrażliwością układu przedsionkowo-proprioceptywnego.
• Terapii deficytu obustronnej koordynacji ruchowej i sekwencyjności; przekraczanie linii środkowej ciała.
• Terapii obronności dotykowej i dyspraksji.
• Warunków do prowadzenia terapii integracji sensorycznej i wymagana dokumentacja.
• Uwagi do analizy wyników obserwacji klinicznej, badań testami i ich opracowania pisemnego.
• Zaleceń dla rodziców dzieci z niepewnością grawitacyjną , obronnością dotykową.
• Jak wyjaśniać rodzicom, nauczycielom, lekarzom integrację sensoryczną i jej zaburzenia.
• Prezentacji konkretnych przypadków.

HARMONOGRAM CZASOWO – MERYTORYCZNY SKOLENIE

„KURS II STOPNIA W ZAKRESIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ”

 

Data

Godziny

Przedmiot

 

10:00 – 17:00

Autyzm,
Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej, Obserwacja Kliniczna

 

10:00 – 17:00

Wczesne rozpoznawanie obronności dotykowej,
Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej,
Obserwacja Kliniczna

 

10:00 – 17:00

Diagnoza SI,
Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej,
Obserwacja Kliniczna

 

10:00 – 17:00

Stymulacja Sensoryczna,

Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej,
Obserwacja Kliniczna

 

10:00 – 17:00

Diagnoza SI,
Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej,
Obserwacja Kliniczna

 

10:00 – 17:00

Syndrom Posturalny,

Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej,
Obserwacja Kliniczna

 

10:00 – 17:00

FASD,
Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej,
Obserwacja Kliniczna

 

10:00 – 17:00

Diagnoza SI i wskazówki do terapii u dzieci z Zespołem Downa,

Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej,
Obserwacja Kliniczna

 

10:00 – 17:00

Diagnoza SI i wskazówki do terapii w MPDz,
Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej,
Obserwacja Kliniczna

 

10:00 – 17:00

Opracowywanie Wyników Badań,
 Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej,
Obserwacja Kliniczna,

Egzamin Pisemny

 

10:00 -17:00

Terapia w Metodzie SI,
Egzaminy Praktyczne

 

10:00 – 17:00

Program Terapii SI,
Egzaminy Praktyczne

 

10:00 – 17:00

Terapia Deficytu Obustronnej Koordynacji Ruchowej i Sekwencyjności

Egzaminy Praktyczne

 

10:00 – 17:00

Terapia Dzieci z Zaburzeniami w Obrębie Komunikacji Społecznej,
Egzaminy Praktyczne

 

10:00 – 17:00

Terapia Obronności Dotykowej i Dyspraksji,
Terapia Dzieci z Zaburzeniami w Obrębie Komunikacji Społecznej,
Komunikacja z Nauczycielami, Rodzicami i Lekarzami

 

9:00 -15:00

Dieta Sensoryczna, Testy Południowokalifornijskie,
Dyskusja, Rozdanie Certyfikatów

 

 

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas