SI I° (Integracja Sensoryczna)

Terminy:
9-12.05.2024
Cena:
1 600 PLN
Instruktor:
mgr Katarzyna Zawada, mgr Marcin Targoński
W cenie:
Certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia i wymiarze jego godzin.
Uczestnicy otrzymują obszerny skrypt stanowiący kompendium wiedzy
Formuła kursu:
4 dni szkolenia
Ilość godzin:
41
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Kurs prowadzony jest pod patronatem Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI
PSTIS SI prowadzi szkolenia na terapeutę SI I i II stopnia, w wymiarze 196 godzin wykładów i ćwiczeń oraz szkolenia III stopnia dla terapeutów z zakresu diagnozy testami PSTIS. Ukończenie kursu II stopnia i szkolenia z testów PSTIS, zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI daje uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej na terenie całej Pols

Dzień I

 

09.00 – 10:30

Twórca i historia teorii integracji sensorycznej

10.30 – 10.45

Przerwa

10.45 – 12.15

Definicja i główne założenia teorii sensorycznej

12.15 – 12.30

Przerwa

12.30 – 14.00

Diagnoza i klasyfikacja zaburzeń

14.00 – 14.40

Przerwa obiadowa

14.40 – 16.00

Występowanie zaburzeń integracji sensorycznej

16.00 – 16.15

Przerwa

16.15 – 17.10

Struktura ośrodkowego układu nerwowego

17.10 – 18.00

Film

Dzień II

 

09.00 – 10.30

Układ Przedsionkowy – budowa
i działanie

10.30 – 10.45

Przerwa

10.45 – 12.15

Wpływ integracji
przedsionkowej – proprioceptywnej na funkcjonowanie człowieka

12.15 – 12.30

Przerwa

12.30 – 14.00

Wpływ integracji
przedsionkowej – proprioceptywnej na funkcjonowanie człowieka

14.00 – 14.40

Przerwa obiadowa

14.40 – 15.30

Wpływ integracji
przedsionkowo – proprioceptywnej na funkcjonowanie człowieka

15.30 – 16.00

Zaburzenia integracji przedsionkowo – proprioceptywnej

16.00 – 16.15

Przerwa

16.15 – 17.00

Zaburzenia integracji przedsionkowo – proprioceptynwej

17.00 – 18.00

Film

 

 

Dzień III

 

09.00 – 10.30

System czuciowy – budowa
i neurofizjologiczna baza

10.30 – 10.45

Przerwa

10.45 – 12.15

Dysfunkcje układu dotykowego – obronność dotykowa

12.15 – 12.30

Przerwa

12.30 – 14.00

Obserwacja Kliniczna pokaz, komentarz i ćwiczenia

14.00 – 14.40

Przerwa obiadowa

14.40 – 16.00

Wykorzystanie SI w diagnozie
i terapii dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

16.00 – 16.15

Przerwa

16.15 – 17.00

Stymulacja systemu czuciowego aktywności dotykowe

17.00 – 18.00

Film

Dzień IV

 

09.00 – 10.30

Dyspraksja obniżony poziom graficzny, a SI

10.30 – 10.45

Przerwa

10.45 – 12.15

Dyspraksja prezentacja testu kinestezji, film z przykładem osoby
z dyspraksja

12.15 – 12.30

Przerwa

12.30 – 14.10

Przykładowa sesja terapeutyczna
w warunkach gabinetowych - Zaburzenia percepcji wzrokowej
w świetle teorii SI

14.10 – 14.40

Przerwa obiadowa

14.40 – 16.00

Zależności między procesami SI
a rozwojem zdolności słuchowo - językowych

16.00 – 16.15

Przerwa

16.15 – 17.00

Warsztat dotyczący objawów stanowiących wskazania do badania dysfunkcji SI, rozdanie zaświadczeń

17.00 – 18.00

Film

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas