SI I° (Integracja Sensoryczna)

Terminy:
9-12.05.2024
Cena:
1 600 PLN
Instruktor:
mgr Katarzyna Zawada, mgr Marcin Targoński
W cenie:
Certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia i wymiarze jego godzin.
Uczestnicy otrzymują obszerny skrypt stanowiący kompendium wiedzy
Formuła kursu:
4 dni szkolenia
Ilość godzin:
36
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Kurs prowadzony jest pod patronatem Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI
PSTIS SI prowadzi szkolenia na terapeutę SI I i II stopnia, w wymiarze 196 godzin wykładów i ćwiczeń oraz szkolenia III stopnia dla terapeutów z zakresu diagnozy testami PSTIS. Ukończenie kursu II stopnia i szkolenia z testów PSTIS, zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI daje uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej na terenie całej Pols

Wybrane tematy kursów integracji sensorycznej

 1. Twórca teorii integracji sensorycznej,
 2. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej (założenia metodologiczne, definicje)
 3. Historia i teraźniejszość teorii integracji sensorycznej (przegląd badań w zakresie integracji sensorycznej)
 4. Główne założenia integracji sensorycznej (pryncypia z zakresu neurologii, psychologii klinicznej, psychologii wychowawczej, pedagogiki specjalnej)
 5. Diagnoza i opracowanie wyników (omówienie, prezentacja testów)
 6. Układ nerwowy i systemy sensoryczne (przebieg procesów integracji sensorycznej w układzie nerwowym, główne centra procesów integracji sensorycznej)
 7. Budowa i funkcjonowanie układów sensorycznych
 8. Wpływ procesów integracji sensorycznej na funkcjonowanie człowieka (reakcje posturalne, napięcie mięśni, rozwój odruchowy, funkcje okoruchowe, koordynacja ruchów, mowa, percepcja ciała, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, uwaga, orientacja przestrzenna i inne)
 9. Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka spowodowane dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej (ruch, zachowanie, emocje)
 10. Występowanie zaburzeń integracji sensorycznej (autyzm, zespoły genetyczne, ADHD, MPDz, zespół Aspergera, Dysleksja, Dysgrafia i inne)
 11. Kwestionariusz rozwoju sensomotorycznego dziecka (omówienie technika badania)
 12. Obserwacja kliniczna (technika badania, ocena, wykorzystanie wyników badania w diagnozie zaburzeń integracji sensorycznej)
 13. Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej techniki prowadzenia, komentarz, analiza wyników
 14. Inwentarz percepcji czuciowej (technika badania)
 15. Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej u dzieci autystycznych
 16. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej i główne wskaźniki do terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 17. Wczesne rozpoznawanie i terapia obronności dotykowej u dzieci i młodzieży
 18. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia)
 19. Uwagi o stymulacji sensorycznej niemowląt z grupy ryzyka
 20. Diagnoza zaburzeń syndromu modulacji sensorycznej, interpretacja i wskazówki do terapii dzieci z ciężkimi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, upośledzenie umysłowe, uogólnione zaburzenia rozwojowe)
 21. Diagnoza syndromu – dyspraksja
 22. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z kruchością chromosomu X
 23. Obniżony poziom graficzny przyczyny terapia
 24. Diagnoza dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami werbalno-słuchowymi (zaburzenia mowy)
 25. Deficyty integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Downa - wskazówki do terapii
 26. Opracowanie wyników Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej
 27. Budowa programów terapii i techniki terapeutyczne w zaburzeniach integracji sensorycznej związanych z podwrażliwością układu przedsionkowo-proprioceptywnego (zaburzenia mowy, trudności w czytaniu, zaburzenia geafomotoryczne inne)
 28. Terapia deficytu obustronnej koordynacji ruchowej i sekwencyjności; przekraczanie linii środkowej ciała
 29. Terapia obronności dotykowej i dyspraksji
 30. Warunki do prowadzenia terapii integracji sensorycznej i wymagana dokumentacja
 31. Uwagi do analizy wyników obserwacji klinicznej, badań testami i ich opracowania pisemnego
 32. Zalecenia dla rodziców dzieci z niepewnością grawitacyjną , obronnością dotykową (szkoła, dom, podróż, pielęgnacja, samoobsługa) doświadczenia własne terapeutów- instruktorów
 33. Jak wyjaśniać rodzicom, nauczycielom, lekarzom integrację sensoryczną i jej zaburzenia
 34. Prezentacja konkretnych przypadków (diagnoza, opis badań, program terapii, zastosowane ćwiczenia itd. Dzieci z autyzmem, dysleksją , mpdz, zaburzeniami mowy, ADHD, kruchość chromosomu X itd. Doświadczenia własne z terapii instruktorów prowadzących szkolenie)
 35. Jeszcze wiele innych tematów bardziej szczegółowych
 36. Filmy (archiwalne i najnowsze z terapii integracji sensorycznej)
 37. Dostęp do kwartalnika wydawanego przez Stowarzyszenie od prawie 15 lat.
Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas