Problem wybiórczości pokarmowej u dzieci okiem fizjoterapeuty i terapeuty SI

Terminy:
8-9.06.2024
Cena:
1 290 PLN
Instruktor:
mgr Katarzyna Zawada, Mgr Małgorzata Moskal
W cenie:

Certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia i wymiarze jego godzin.
Uczestnicy otrzymują obszerny skrypt stanowiący kompendium wiedzy
Formuła kursu:
Czas trwania: 2 dni szkolenia
09:00-17:00 (1 dzień)
09:00 – 16:00 (2 dzień)
Ilość godzin:
18
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Program szkolenia:
1. Wybiórczość pokarmowa – definicja
2. Przyczyny trudności związanych z jedzeniem występujące u dzieci z ASD – uwarunkowania organiczne i środowiskowe
3. Holistyczna diagnoza pacjenta (ocena trudności dziecka: kwestionariusz wywiadu z rodzicami, dzienniki żywieniowe etc)
5. Wybiórczość pokarmowa a integracja sensoryczna i samoregulacja.
6. Wybiórczość pokarmowa a komunikacja.
7. Plan terapeutyczny
- naturalna kolejność wprowadzania pokarmów u dzieci;
- rozwój umiejętności samoobsługowych;
- organizacja posiłku sprzyjająca samodzielności i współpracy
- metody budowania współpracy i motywacji (wzmacnianie, kontrakt behawioralne)
- formułowanie, wprowadzanie i egzekwowanie zasad;
- działania redukujące lęk przed nowymi potrawami
- jak uatrakcyjnić dziecku posiłek;
- wprowadzanie wycofanych przez dziecko potraw;
- metody wprowadzania nowych potraw do jadłospisu;
8. Oswajanie responsywne kluczem do sukcesu.
9. Akcesoria terapeuty czyli jakich pomocy i narzędzi potrzebujesz do prowadzenia efektywnych zajęć.
10. Odwrażliwianie sfery oralnej
11. Mimika/wzorce PNF
12. Zabawy z jedzeniem, nauka z jedzeniem i nauka o jedzeniu – ciekawe pomysły na zajęcia dodatkowe.
13. Team terapeutyczny – rodzic i terapeuta czyli jak efektywnie wspierać rodzica i przydzielać zadania do domu.
14. Studium przypadku.
15. Dyskusja.

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas