PNF Podstawowy

PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation – Proprioceptywne torowanie nerwowo – mięśniowe) to jedna z najbardziej popularnych metod terapeutycznych, którą pierwotnie stosowano do pracy z pacjentami ze stwardnieniem rozsianym lub chorobą Heinego-Medina. Współcześnie jest to wciąż często stosowana metoda badania i oceniania sprawności pacjenta na różnych obszarach.

Kurs podstawowy PNF jest skierowany do fizjoterapeutów, lekarzy oraz masażystów. Składa się z dwóch modułów. Podczas pierwszej części kursanci zapoznawani są z koncepcją PNF, głównymi zasadami metody oraz technik i wzorców ruchowych.
Druga część jest poświęcona części praktycznej, podczas której kursanci pracują bezpośrednio z pacjentem pod okiem doświadczonego instruktora . Dzięki czemu kursanci mogą dowiedzieć się więcej na temat planowania terapii.

Po odbyciu kursu każdy z kursantów otrzymuje dwujęzyczny certyfikat, upoważniający do dalszej nauki zarówno w Polsce, jak i poza granicami. Podstawowy kurs PNF pozwala na podjęcie pracy w wielu ośrodkach rehabilitacyjnych i szpitalach. Certyfikat wydawany jest przez IPNFA (International PNF Association) i jest honorowany w większości krajów zagranicznych.

Program kursu PNF


1. Wprowadzenie do koncepcji PNF


2. Neuroanatomia i neurofizjologia


3. Zasady główne i główne procedury PNF


4. Techniki PNF


5. Wzorce PNF głowy, tułowia i kończyn


6. Torowanie na materacu i inne aktywności funkcjonalne


7. Torowanie chodu i aktywności związanych z chodem


8. Torowanie oddychania


9. Badanie pacjenta, procedury testujące i terapia pacjenta oparta o filozofię i terminologię ICF (demonstracja instruktora(-ów) i praca kursantów pod nadzorem instruktora)

 

Ramowy program szkolenia- 100 godziny edukacyjne ( 1 godzina edukacyjna to 45 minut)

 

Instruktorzy kursu podstawowego PNF


Monika Piwnicka

międzynarodowy Instruktor PNF od 2011 roku. W 2004 roku odbyła 9-cio miesięczny program koncepcji PNF w Kaiser Foundation Rehabilitation Centre, Vallejo , California. Przetłumaczyła ksiażkę ''PNF w praktyce'' 2000 Fizjoterapeuta, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Fizjoterapii 2004 Program szkoleniowy PNF, Vallejo 2004 Ukończony kurs Kinesio –Taping by Dr Kenzo 2006 Terapeuta koncepcji Mulligan (MCTA) 2007 Asystent Instruktora PNF (IPNFA) 2008 Terapeuta Manualny 2008 Certyfikowany terapeuta diagnozowania i leczenia metodą McKenziego 2010 Ukończony kurs Anatomia Palpacyjna 2011 IPNFA międzynarodowy instructor (Basic Instructor) PNF.

 

Sebastian Walczyk

międzynarodowy Instruktor IPNFA. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W 2006 roku ukończył 9 miesięczny kurs PNF w KFRC Vallejo w Kalifornii, USA. Od 2015 roku jest Instruktorem IPNFA. Sebastian Walczyk posiada 15 letnie doświadczenie zawodowe. W swojej pracy zajmuje się głównie pacjentami z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi. Jest również terapeutom manualnym bazującym na sprawdzonych modelach m.in. Cyriax.

 

Damian Kapturski

odbył 9-cio miesięczny staż na oddziale rehabilitacji neurologicznej kalifornijskiej kliniki w Vallejo. Dzięki kilkuletniej pracy z koncepcją PNF, udziałowi w licznych szkoleniach oraz zaangażowaniu na rzecz propagowania metody PNF w Polsce składając egzamin w Radolfcell uzyskał w roku 2008 certyfikat Terapeuty Międzynarodowego Koncepcji PNF. W latach 2009-2014 pełnił rolę asystenta podczas szkoleń przeprowadzanych pod patronatem międzynarodowej organizacji IPNFA. Obecnie instruktor szkoleń podstawowych koncepcji PNF prowadzonych pod patronatem International PNF Association. Uzyskał uprawnienia Międzynarodowego Instytutu McKenzie MDT w zakresie mechanicznego diagnozowania i terapii kręgosłupa, tytuł Terapeuty Medycyny Ortopedycznej przyznawany przez OMI Global, oraz certyfikat kompetencji stosowania terapii manualnej zgodnej z koncepcją Maitland, przyznawany przez IMTA.

 

Cornelia Katharina Schmitt-Baerend, IPNFA Basic Instructor

IPNFA Międzynarodowy Instruktor PNFod 1975 roku jest licencjonowaną fizjoterapeutką (egzamin zdany przed komisją German Physio Association). W 1990 roku odbyła 6-cio miesięczny staż w Klinice Kaiser (Kaiser Permanente Vallejo Medical Center) w Vallejo oraz zdobywała doświadczenie w pracy z pacjentami z wykorzystaniem metody PNF przez 3 miesiące pracując tamtejszym w Centrum Rehabilitacji . W roku 1994 kształciła się w kierunku metody PNF na licznych kursach z różnymi instruktorami z IPNFA, wliczając w to m.in. instruktorów Dominiek Beckers i Math Buct. Od roku 2004 jest Certyfikowanym Instruktorem PNF organizacji IPNFA.

 

 

                               

 

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas