DNS Pediatric

Terminy:
26-29.10.2024
Cena:
2 800 PLN
Instruktor:
Karolina Ptakova, MPT
W cenie:
cena zawiera opłatę licencyjną dla Praque School of Rehabilitation
Cena jednego modułu 2800zł.
Formuła kursu:
Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych ( studenci ostatnich lat) oraz lekarzy.
Ilość godzin:
32
Miejsce:
Warszawa
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

CELE SZKOLENIA:
Po ukończeniu kursu, uczestnik szkolenia będzie posiadał wiedzę na temat:

podstawowych zasad kineziologii rozwojowej
rozwoju dziecka podczas pierwszych lat życia, stabilizacji kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej, rozwoju ruchów fazowych w połączeniu z rotacją kręgosłupa
zasad wczesnego skriningu pediatrycznego; aktywności posturalnej, reakcji posturalnych oraz odruchów prymitywnych
związku pomiędzy zaburzeniami rozwoju we wczesnym dzieciństwie a patologiami układu ruchowego w wieku dorosłym
efektów odruchowych będących skutkiem wzorców zapisanych w ośrodkowym układzie nerwowym w pierwszym roku życia
stabilizacji funkcjonalnej kręgosłupa
poprawy wzorców oddychania
nowej terminologii: funkcjonalna koncentracja i decentracja stawów, stabilizacja, punkt stały. Dodatkowo: wykonana zostanie prezentacja postawy z rozwojowego punktu widzenia
najważniejszych zasad systemu DNS: wzorców ruchowych, chodu do przodu i funkcji wspierającej
Dzięki uzyskanej wiedzy, uczestnik kursu będzie mógł zastosować w swojej pracy klinicznej:

ocenę funkcjonalną niemowląt i dzieci w celu rozpoznania symptomów nieprawidłowego rozwoju
terapię patologii funkcjonalnych układu motorycznego bedącego skutkiem nieprawidłowego rozwoju we wczesnym dzieciństwie
terapię patologii funkcjonalnych układu motorycznego, w którym zintegrowany system stabilizacji kręgosłupa odgrywa kluczową rolę

PROGRAM KURSU:

Dzień 1

9.00 – 10.45 Wprowadzenie do DNS – terminologia, funkcjonalna centracja stawów, motor globalny wzory.

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa.

11.00 – 12.30 Idealny wzorzec stabilizacji – kształtowanie się wzorca stabilizacji, rola przepona, rozwojowa definicja idealnego wzorca oddychania i stabilizacji.

 12.30 – 13.30 Obiad.

 13.30 – 15.15 Ocena i leczenie DNS – wady postawy u starszych dzieci i dorosłych

 15.15 – 15.30 Przerwa kawowa. 

 15.30 – 17.30 Ocena i leczenie DNS – wady postawy u starszych dzieci i dorosłych

 

Dzień 2

9.00 – 10.45 Ontogeneza – kinezjologia rozwojowa – opis motoryki spontanicznej aktywność i postawa.

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa.

11.00 – 12.30 Ontogeneza – kinezjologia rozwojowa – cd, ćwiczenia czynne w niezróżnicowane pozycje rozwojowe.

12.30 – 13.30 Obiad

13.30–15.00 Ocena – odruchy pierwotne i reaktywność posturalna niemowlęcia, warsztaty z lalkami

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa.

15.15 – 17.30 Ocena i leczenie niemowlęcia z asymetrią + wideo pacjentów demonstracja.

Dzień 3

9.00 – 10.45 Ocena i leczenie DNS – wady postawy u starszych dzieci i dorośli ludzie.

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa.

11.00 – 12.30 Ocena i leczenie DNS – wady postawy u starszych dzieci i dorośli ludzie.

12.30 – 13.30 Obiad.

13.30–15.00 Pielęgnacja i terapia niemowląt.

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa.

15.15 – 16.40 Demo 1 pacjenta (fizjologiczne dziecko 0-6M) Demo 1 pacjenta (fizjologiczne dziecko 7-12M)

16.40 – 17.30 Aktywne ćwiczenia w pozycjach rozwojowych, dyskusja, zamknięcie dnia.

 

Dzień 4

9.00 – 10.00 Ćwiczenie czynne w pozycjach rozwojowych.

10.00 – 11.00 Demo pacjenta (dziecko z asymetrią).

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa.

11.15 – 13.00 Zasady postępowania z DNS – podsumowanie, dyskusja.

More information about the course:
https://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=2451Course Goals and Description

 

Ramowy program szkolenia- 32 godziny edukacyjne ( 1 godzina edukacyjna to 45 minut), czyli 24 godziny zegarowe

Cele kursu i opis
Jest to 4-dniowy kurs dla uczestników, którzy pracują głównie z pacjentami pediatrycznymi. Wykazać dogłębne zrozumienie kinezjologii rozwojowej, z naciskiem na rozwój w pierwszym roku życia. Podstawowa stabilizacja w płaszczyżnie strzałkowej, ruch posturalny funkcja, krok do przodu i wspieranie funkcji kończyn.
Opisz podstawy odruchów pierwotnych i reakcji posturalnych oraz ich rolę w rozwoju kinezjologia.
Czerwone flagi w rozwoju w pierwszym roku życia.
Ocena wieku rozwojowego dziecka. Korelacja wieku rozwojowego i chronologicznego (pokaz dziecka).
Opis i związek między rozwojem w pierwszym roku życia a patologią układ ruchu w wieku dorosłym.
Ocena zintegrowany system stabilizacji kręgosłupa zarówno wizualnie, jak i wykorzystując dynamikę funkcjonalne testy DNS u dzieci.
Wyjaśnienie, w jaki sposób ćwiczenia naprawcze DNS można zintegrować z innymi strategiami ćwiczeń. Oceń i popraw nieprawidłowe wzorce oddychania.
Zasady DNS dotyczące postępowania z dzieckiem w pozycjach odpowiadających pozycjom rozwojowym Wiek dziecka 0-7M. Urządzenia do noszenia niemowląt, tak czy nie, jak i dlaczego?
Dziecko z asymetrią (skośna szyja, skośna miednica, plagiocefalia i ich konsekwencje dla rozwój).
Pokazy oceny i leczenia dziecka w oparciu o zasady DNS. Maluchy i dzieci w wieku przedszkolnym ćwiczą wg DNS, pozycje łatwe bez różnicowanie.

 

Po kursie DNS Pediatric 1 uczestnicy powinni umieć ocenić spontaniczną lokomotorykę funkcji dziecka i rozróżnia fizjologiczny i patologiczny wzorzec ruchowy. The nacisk kładzie się na ocenę jakości ruchu oraz ocenę podstawowych odruchów pierwotnych.
Struktura ścieżki edukacyjnej DNS Pediatric: Podstawowy kurs DNS dla dzieci (część 1) trwa ponad 4 dni. Kurs DNS dla średniozaawansowanych dzieci (część 2) trwa ponad 4 dni. Kurs Advanced Pediatric DNS (część 3) 4 dni. Kurs końcowy D trwa ponad 6 dni. Jest to ogólny kurs odbywający się w Pradze zarówno dla uczestnicy po standardowej ścieżce edukacyjnej A-D i ścieżce pediatrycznej DNS.
Podstawowe zasady ścieżki edukacyjnej DNS Pediatric: Studenci, którzy ukończyli podstawowy kurs pediatryczny (część 1), mogą zarejestrować się na poziomie średniozaawansowanym Kurs pediatryczny (część 2) lub kurs standaryzowany B (nie muszą uczęszczać na kurs standaryzowany Kurs DNS A)

Wymagania kwalifikacyjne do ubiegania się o końcowy kurs DNS D (6-dniowy kurs w Pradze, tylko za zaproszeniem): Ukończenie kursów pediatrycznych części 1-3 oraz co najmniej dwa dodatkowe warsztaty DNS, które może obejmować: powtarzane kursy pediatryczne 1-3, standaryzowane kursy A-C DNS, przegląd umiejętności DNS sesje, kursy ćwiczeń DNS itp. Odbiór świadectw osiągnięć w kursach pediatrycznych DNS cz. 1,2,3 lub w wystandaryzowanych Kursy DNS części A, B i C. Zgłoszenie na kurs D musi nastąpić nie wcześniej niż 3 lata i nie później niż 7 lat, po ukończeniu kursu pediatrycznego DNS część 1 lub kursu standaryzowanego DNS A. Zademonstrować odpowiednie umiejętności obsługi, które są oceniane przez odpowiednich instruktorów podczas praktyki warsztatowe. Świadectwa praskiej szkoły i egzamin fakultatywny: Uczestników, którzy chcieliby wziąć udział w ścieżce edukacyjnej prowadzącej do uzyskania certyfikatu lekarz może przystąpić do testu Pediatric DNS 1 składającego się z 40 pytań wielokrotnego wyboru i 10 obrazków pytania za opłatą 50 euro. Uczestnicy są zobowiązani do zwrotu testu instruktorowi Praskiej Szkoły w ciągu 8 tygodni po kursie. Prosimy o przyniesienie szmacianej lalki na kurs, aby trenować umiejętności praktyczne!

 
Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas