Kursy i szkolenia

Zapoznaj się z regulaminem i warunkami uczestnictwa

Dlaczego warto wybrać kursy PNF w Medical Moment?

Profesjonalizm

Kursy organizowane przez Medical Moment wyróżniają się pełnym profesjonalizmem i dbałością o szczegóły. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów w swoich dziedzinach, dzięki czemu gwarantujemy najwyższy poziom prowadzonych szkoleń dla fizjoterapeutów, lekarzy, masażystów, a także studentów. Każdy uczestnik kursu należącego do systemu szkoleń IPNFA otrzymuje międzynarodowy certyfikat oznaczony sygnaturą IPNFA wraz z akredytacją przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Wiedza

Wiemy, jak ważna w fizjoterapii i medycynie jest aktualna wiedza. Nasi szkoleniowcy to specjaliści, posiadający szeroką wiedzę, którą wciąż doskonalą. Ich ciągły rozwój sprawia, że prowadzone przez nich szkolenia łączą w sobie wiedzę merytoryczną oraz praktykę, niezbędną do dalszej pracy.

Doświadczenie

Certyfikacja
Kursy i szkolenia dla fizjoterapeutów, a także lekarzy, masażystów i studentów zakończone są certyfikatem. Kursy takie jak PNF czy IBITA BOBATH dla dorosłych zakończone są certyfikatem wystawianym przez międzynarodowe stowarzyszenia IPNFA (International PNF Association), IBITA (International Bobath Instructors Training Association). Certyfikaty te upoważniają do pracy i kontynuacji nauki w zakresie danej metody zarówno Polsce, jak i poza granicami naszego kraju.


Dostępność
Szkolenia i kursy z zakresu fizjoterapii są dostępne dla wszystkich. Firma MEDICAL MOMENT, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Pozwala to osobom bezrobotnym na ubieganie się o refundację kosztów szkolenia ze środków Urzędów Pracy.
Nasze kursy wpisane są równierz do Bazy Usług Rozwojowych. Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę bądź samozatrudnionym.

 

DNS Pediatric
Dynamic Neuromuscular Stabilisation według Kolara kurs pediatryczny
CELE SZKOLENIA:
Po ukończeniu kursu, uczestnik szkolenia będzie posiadał wiedzę na temat:

podstawowych zasad kineziologii rozwojowej
rozwoju dziecka podczas pierwszych lat życia, stabilizacji kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej, rozwoju ruchów fazowych w połączeniu z rotacją kręgosłupa
zasad wczesnego skriningu pediatrycznego; aktywności posturalnej, reakcji posturalnych oraz odruchów prymitywnych
związku pomiędzy zaburzeniami rozwoju we wczesnym dzieciństwie a patologiami układu ruchowego w wieku dorosłym
efektów odruchowych będących skutkiem wzorców zapisanych w ośrodkowym układzie nerwowym w pierwszym roku życia
stabilizacji funkcjonalnej kręgosłupa
poprawy wzorców oddychania
nowej terminologii: funkcjonalna koncentracja i decentracja stawów, stabilizacja, punkt stały. Dodatkowo: wykonana zostanie prezentacja postawy z rozwojowego punktu widzenia
najważniejszych zasad systemu DNS: wzorców ruchowych, chodu do przodu i funkcji wspierającej
Dzięki uzyskanej wiedzy, uczestnik kursu będzie mógł zastosować w swojej pracy klinicznej:

ocenę funkcjonalną niemowląt i dzieci w celu rozpoznania symptomów nieprawidłowego rozwoju
terapię patologii funkcjonalnych układu motorycznego bedącego skutkiem nieprawidłowego rozwoju we wczesnym dzieciństwie
terapię patologii funkcjonalnych układu motorycznego, w którym zintegrowany system stabilizacji kręgosłupa odgrywa kluczową rolę
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły
Terminy:
26-29.10.2024
Cena:
2 800 PLN
Instruktor:
Karolina Ptakova, MPT
W cenie:
cena zawiera opłatę licencyjną dla Praque School of Rehabilitation
Cena jednego modułu 2800zł.
Formuła kursu:
Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych ( studenci ostatnich lat) oraz lekarzy.
Ilość godzin:
32
Miejsce:
Warszawa
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

DNS wg Kolara moduł A (Dynamic Neuromuscular Stabilization)
DNS (dynamiczna stabilizacja nerwowo- mięśniowa część A
Jest jedną z metod stosowanych w fizjoterapii niemowląt , dzieci, dorosłych. Twórcą tej koncepcji jest profesor Pavel Kolar, uczeń Vaclava Vojty.

DNS jest dostosowana do indywidualnego stanu pacjenta i uwzględnia kombinacje wielu ćwiczeń ( np. z metody Vojty). Obejmuje zasady kinezjologii rozwojowej, która pozwala odróżnić zachowania prawidłowe od zaburzonych wzorców ruchu. Polega na ocenie i korekcie nieprawidłowych wzorców oddechowych. Głównym celem leczenia jest optymalizacja rozłożenia sił wewnętrznych mięśni, które wpływają na odcinki kręgosłupa i/ lub innych stawów co przekłada się na wydajność ruchu. Znajduję zastosowanie w leczeniu:

* schorzeń neurologicznych (udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona
* schorzeń ortopedycznym ( zespół bólowy kręgosłupa, schorzenia stawów, choroby zwyrodnieniowe, po wszczepieniu protez stawu biodrowego i kolanowego, stawów, zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, uszkodzenie stożka rotatorów / zespół ciasnoty podbarkowej)
* schorzeń pediatrycznych (porażenie mózgowe, skolioza, wady postawy związane z wrodzonym zwichnięciem stawów biodrowych itp.)

Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

DNS wg Kolara moduł B (Dynamic Neuromuscular Stabilization)
Jest jedną z metod stosowanych w fizjoterapii niemowląt , dzieci, dorosłych. Twórcą tej koncepcji jest profesor Pavel Kolar, uczeń Vaclava Vojty.

DNS jest dostosowana do indywidualnego stanu pacjenta i uwzględnia kombinacje wielu ćwiczeń ( np. z metody Vojty). Obejmuje zasady kinezjologii rozwojowej, która pozwala odróżnić zachowania prawidłowe od zaburzonych wzorców ruchu. Polega na ocenie i korekcie nieprawidłowych wzorców oddechowych. Głównym celem leczenia jest optymalizacja rozłożenia sił wewnętrznych mięśni, które wpływają na odcinki kręgosłupa i/ lub innych stawów co przekłada się na wydajność ruchu. Znajduję zastosowanie w leczeniu:

* schorzeń neurologicznych (udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona
* schorzeń ortopedycznym ( zespół bólowy kręgosłupa, schorzenia stawów, choroby zwyrodnieniowe, po wszczepieniu protez stawu biodrowego i kolanowego, stawów, zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, uszkodzenie stożka rotatorów / zespół ciasnoty podbarkowej)
* schorzeń pediatrycznych (porażenie mózgowe, skolioza, wady postawy związane z wrodzonym zwichnięciem stawów biodrowych itp.)
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły
Terminy:
14-16.02.2025
Cena:
2 390 PLN
Instruktor:
Veronika Cmolikova, MPT
W cenie:
cena zawiera opłatę licencyjną dla Praque School of Rehabilitation
Cena jednego modułu 2390zł.
Formuła kursu:
Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych ( studenci ostatnich lat) oraz lekarzy.
Ilość godzin:
24
Miejsce:
Warszawa
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

Trójwymiarowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber
2610zł z książką (nowe wydanie)
Trójwymiarowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych to terapia opracowana przez wybitną niemiecką fizjoterapeutkę Panią Barbarę Zukunft – Huber.
Bardzo istotną cechą w w/w terapii jest to, iż oparta jest ona na podstawach neurofizjologicznych. Stąd wszystkie stosowane w niej zarówno pozycje, jak i ćwiczenia mają swoje uzasadnienie i odzwierciedlenie w prawidłowym rozwoju ruchowym.

Terapia ta stanowi podstawę do wczesnego diagnozowania i leczenia nieprawidłowego ustawienia stóp. Wady stóp nie są traktowane wyłącznie jako problem lokalny, ale rozpatrywane są w odniesieniu do całościowego rozwoju dziecka.
W Trójwymiarowej Manualnej Terapii Stóp wg. Barbary Zukunft -Huber stosuje się charakterystyczne chwyty diagnostyczne, pozwalające zobrazować problem oraz oceniać efektywność terapii. Po wykonanych ćwiczeniach stosuje się bandaże, które podtrzymują efekt terapii, poprzez takie zawinięcie, które stymuluje stopę do prawidłowego ustawienia.

Metoda znajduje zastosowanie w przypadku następujących wad stóp: stopa końsko – szpotawa, stopa szpotawa (przywiedzione przodostopie), stopa serpentynowa, stopa piętowa, stopa płasko – koślawa, talus verticalis, stopa koślawa, spastyczna stopa płasko - koślawa, brak kości strzałkowej, zaburzenia osi kończyn dolnych.
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły
Terminy:
19-22.09.2024
Cena:
2 500 PLN
( 2 500 PLN (2610zł z książką (nowe wydanie)))
Instruktor:
Katarzyna Hrynyszyn
W cenie:
2610zł z książką (nowe wydanie)
Formuła kursu:
Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, lekarzy (szczególnie pediatrzy, ortopedzi)
Ilość godzin:
33
Miejsce:
Warszawa
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

REFRESHR z trójwymiarowej manualnej terapii stóp neurofizjologicznych podstawach wg Barbary Zukunft -Huber
W kursie odświeżającym uczestnicy mogą odświeżyć i pogłębić swoją wiedzę. Głównym celem jest jednak prezentacja dzieci będących pacjentami uczestników, u których jest stosowana ta terapia.

Terapia dla każdego omawiana jest indywidualnie, sprawdzane są stosowane techniki i ćwiczone chwyty. Przyniesione ( za zgodą rodziców małych pacjentów) filmy i zdjęcia zostaną przeanalizowane.

Wszelkie pojawiające się pytania są omawiane wspólnie. Najpierw teoria jest powtarzana za pomocą programu PowerPoint i wszystkie terapeutyczne sekwencje ruchowe wraz z chwytami są demonstrowane na normalnym niemowlęciu w wieku do pięciu miesięcy.

Ok. 1 1/2 godziny po rozpoczęciu kursu, na zdrowym niemowlęciu w wieku do 5 miesięcy będzie pokaz chwytów,.

Po tym wstępie będzie praca z pacjentami. Na każde dziecko przypada 1 godzina.

Oczywiście mogą to być również dzieci z mózgowym porażeniem.
Książa Pani Barbary Zukunft – Huber „Trójwymiarowa manualna terapia wad stóp u dzieci” jest podręcznikiem dla tego kursu. Obowiązuje skrypt z kursu podstawowego.

W razie chęci nabycia skryptu i/lub książki konieczna jest wcześniejsza informacja w formie e-maila wysłana do organizatora szkoleni
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły
Terminy:
16-17.12.2023
Cena:
1 200 PLN
Instruktor:
Katarzyna Hrynyszyn
Formuła kursu:
Fizjoterapeuci pracujący w/w metodą terapii po ukończonym kursie z trójpłaszczyznowej manualnej terapii stóp prowadzonym przez Panią Barbarę Zukunft - Huber lub przez uprawnionego do tego instruktora.
Ilość godzin:
16
Miejsce:
Warszawa
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

x

Odwiedź nas