Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

PINOPRESURA Układowa- Łańcuchy Wisceralne

9-12.12.2021 - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola