Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

GTS (Globalna terapia stopy)

22-24.10.2021 - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola