Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

HVLA – manipulacje krótkodźwigniowe

Moduł I10-12. 05.2024, Moduł II 21-23.06.2024 - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola