Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

PNF Podstawowy

Moduł I 30. 09 - 04. 10. 2022, Moduł II 5-9.12.2022 - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola