Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

IBITA Bobath dla dorosłych

Moduł I 18-21.11.2022, Moduł II 19-24.01.2023, Moduł III 14-18.04.2023 - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola