Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

IBITA Bobath dla dorosłych

Moduł I 3-7.10.2022, Moduł II 10-14.10.2022, Moduł III 21-25.11.2022 - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola