Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

DNS wg Kolara (Dynamic Neuromuscular Stabilization)

Moduł C 25-27.11.2022 - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola