Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

DNS wg Kolara (Dynamic Neuromuscular Stabilization)

Moduł B 23-25.09.2022 - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola