Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

DNS wg Kolara (Dynamic Neuromuscular Stabilization)

Moduł A 3-5.06.2022 - Szczecin

* Wypełnij obowiązkowe pola