Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

DNS wg Kolara (Dynamic Neuromuscular Stabilization)

Moduł B 24-26.06.2022 - Warszawa

* Wypełnij obowiązkowe pola