Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

DNS wg Kolara (Dynamic Neuromuscular Stabilization)

Moduł B 22-24.04.2022 - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola