Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

DNS wg Kolara (Dynamic Neuromuscular Stabilization)

Moduł A 26-28.11.2021 - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola