Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

IBITA Bobath dla dorosłych

Moduł I 02-06.11.2021, ModułI I 09-12.11.2021, Moduł III 06-11.12.2021, - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola