Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

HVLA – manipulacje krótkodźwigniowe

Moduł I 24-26.06.2022, Moduł II 2-4.09.2022 - Wrocław

* Wypełnij obowiązkowe pola