Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

On- line MRI kręgosłupa obrazy, normy i najczęstsze patologie

10.04.2021 - platforma on-line

* Wypełnij obowiązkowe pola