Skolioza okiem osteopaty

Terminy:
moduł 1: 03-05.11.2023, Moduł 2: 08-10.12.2023
Cena:
1 350 PLN
Instruktor:
Jakub Durczak
W cenie:
Certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia i wymiarze jego godzin.
Uczestnicy otrzymują obszerny skrypt stanowiący kompendium wiedzy
Formuła kursu:
Cena jednego modułu 1350zł. Kurs składa się z 2 modułów po 3 dni ( łącznie 6 dni)
Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych ( studenci ostatnich lat) oraz lekarzy.
Ilość godzin:
50
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Szkolenie skolioza okiem osteopaty skierowane jest głównie do fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych (w tym studentów) oraz lekarzy. Szkolenie jest oparte o najnowszą wiedzę medyczną i jest poświęcone terapii pacjentów cierpiących na skoliozę lub inne wady postawy.

Podczas kursu uczestnicy uczą się jak łączyć pracę strukturalną, opartą o techniki osteopatyczne z ćwiczeniami korekcyjnymi, dobieranymi indywidualnie do możliwości i potrzeb pacjenta. Dodatkowo, podczas spotkań poruszone zostaną zasady właściwego diagnozowania skoliozy i wad postawy oraz wprowadzanie pacjentów w proces leczenia.

Kurs skolioza okiem osteopaty obejmuje takie zagadnienia jak skolioza jedno i dwułukowa, odstawanie łopatek, koślawe kolana czy płaskostopie. Dzięki wiedzy zdobytej podczas kursu, uczestnicy będą mogli samodzielnie diagnozować i wprowadzać pacjenta w proces diagnostyczny. Dodatkowo, każdy uczestnik kursu będzie potrafił wykorzystywać w swojej codziennej pracy zarówno pracę strukturalną, opartą o techniki osteopatyczne, jak i indywidualnie dobrane ćwiczenia korekcyjne.

 

Praktyka obejmuje:

- kompleksowa diagnostyka podmiotowa

- techniki parietalne oparte o koncepcję GOT (ogólna terapia osteopatyczna) – ich celem jest przygotowanie układu mięśniowo-szkieletowego do ćwiczeń korekcyjnych

- nauka funkcjonalnych wzorców ruchu kończyn dolnych i górnych oraz ich wpływ na kręgosłup

- trening aktywnej stopy, którego częścią jest stymulacja napięcia centralnego

- techniki stabilizujące

- wprowadzenie do koncepcji układu trawiennego jako determinantu wady postawy i pracy na tym układzie

- praca na kompleksie nerka – odnogi przepony – mięsień lędźwiowy

- płaskostopie

- opracowanie przepony

- wprowadzenie do terapii kranio-sakralnej, obejmujące omówienie wpływu napięcia twarzoczaszki i mózgoczaszki na postawę ciała

- opracowanie twarzoczaski i mózgoczaszki, segmentu C0 oraz wprowadzenie do pracy na rytmie kranialnym

- wprowadzenie do koncepcji układu naczyniowego jako determinantu wady postawy i pracy na tym układzie

- wybrane techniki manipulacyjne np. spojenie łonowe, staw krzyżowo-biodrowy

Moduł I

Dzień I

9.00 – 11.00 zapoznanie i wprowadzenie
11.00 – 11.15 przerwa kawowa
11.15 – 13.00 wywiad / oglądanie / badanie ogólne
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 GOT
15.30 – 15.45 przerwa kawowa
15.45 – 17.00 GOT

Dzień II

9.00 – 11.00 powtórka GOT
11.00 - 11.15 przerwa kawowa
11.15 – 13.00 parietalna praca z miednicą
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 – parietalna praca z klatką piersiową
15.30 – 15.45 – przerwa kawowa
15.45 – 17.00 – zasady projektowania ćwiczeń korekcyjnych

 Dzień III

9.00 – 11.00 powtórka miednica / klatka piersiowa
11.00 – 11.15 przerwa kawowa
11.15 – 13.00 ćwiczenia korekcyjne w praktyce (praca w grupach)
13.00 – 13.15 przerwa kawowa
13.15 – 15.00 ćwiczenia core / aktywna stopa / ćwiczenia oddechowe

Moduł II

Dzień I

9.00 – 11.00 powtórka / omówienie problemów
11.00 – 11.15 przerwa kawowa
11.15 – 13.00 terapia cranio-sacralna – strukturalna praca z czaszką
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 terapia cranio-sacralna – techniki oponowe
15.30 – 15.45 przerwa kawowa
15.45 – 17.00 terapia cranio-sacralna – techniki śródkostne / segment OA

Dzień II

9.00 – 11.00 powtórka z terapii cranio-sacralnej
11.00 – 11.15 przerwa kawowa
11.15 0 13.00 terapia wisceralna – wprowadzenie / badanie / testy bezpieczeństwa
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 terapia wisceralna – techniki globalne
15.30 – 15.45 przerwa kawowa
15.45 – 17.00 terapia wisceralna - techniki specyficzne

Dzień III

9.00 – 11.00 powtórka z terapii wisceralnej
11.00 – 11.15 przerwa kawowa
11.15 – 13.00 trakt orofacjalny
13.00 – 13.15 przerwa kawowa
13.15 – 15.00 układ krwionośny / przepon

 

 Ramowy program szkolenia- 49 godziny edukacyjne ( 1 godzina edukacyjna to 45 minut)

 

Instruktor:

Jakub Durczak - absolwent Medycyny Osteopatycznej Akademii Osteopatii w Poznaniu. Obecnie prowadzi prywatną praktykę, jest asystentem w Akademii Osteopatii, oraz tłumaczem na szkoleniach dla osteopatów. Prowadzi kursy osteopatyczne dla fizjoterapeutów. Bogate doświadczenie i zainteresowanie pracą z bólem, urazami i wadami postawy.
Ukończył ponad 70 szkoleń z zakresu terapii manualnej i metod neurofizjologicznych. Posiada doświadczenie jako tłumacz  w masterkursach dla osteopatów z zakresu terapii kręgosłupa, pediatrii i embriologii

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas