PINOPRESURA Układowa- Łańcuchy Wisceralne

Terminy:
9-12.12.2021
Cena:
2 950 PLN
Instruktor:
Michał Szymański
W cenie:
Certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia i wymiarze jego godzin.
Uczestnicy otrzymują obszerny skrypt stanowiący kompendium wiedzy.
Organizator udostępnia wszystkie potrzebne narzędzia w ramach szkolenia.
Formuła kursu:
4 dni
Ilość godzin:
39
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Moduł ten powstał w wyniku integracji wiedzy pozyskanej na przeszło 200 h szkoleniowych terapii wisceralnej szkoły austriackiej Lesion Chains in Visceral Therapy (Florinda Czeija) , stref kotwiczenia narządów wewnętrznych wg Fasziopathy (Andreas Haas), 4 lat studiowania Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM) oraz wielu godzin wykładów i dyskusji ze specjalistami z zakresu mikrobiologii komórkowej i żywienia.
Każda z tych dziedzin używa odmiennego języka i systematyki , jednakże można odnaleźć wiele punktów wspólnych tychże systemów, które miejscami wzajemnie się potwierdzają w innych miejscach uzupełniają.
Głównym tematem szkolenia są powiązania funkcjonalne i strukturalne pomiędzy narządami wewnętrznymi oraz związanymi z nimi łańcuchami wisceralnymi (połączenia w obrębie narządów wewnętrznych i szkieletu), a łańcuchami mięśniowo-powięziowymi, a także ich wzajemny wpływ na powstawanie dysfunkcji w organizmie człowieka.
Model jest oparty na anatomicznych połączeniach w obrębie powierzchownych i głębokich warstw powięziowych, dający strukturalne oraz funkcjonalne sprzężenie pomiędzy narządami wewnętrznymi, a aparatem ruchu. To sprawia, że sprawdza się zarówno w diagnostyce i terapii urazów ortopedycznych, jak i diagnostyce oraz terapii zaburzeń/schorzeń układowych.
Ponadto zawiera elementy diagnostyczne wywodzące się z TCM oraz techniki stymulacyjne/regulacyjne Pinopresury.
Całość materiału daje możliwość wnikliwego przyjrzenia się fizjologii i patofizjologii człowieka z kilku perspektyw. Wyposaża również w szerokie spektrum technik regulacyjnych oraz wiedzę, jak i kiedy z nich korzystać.

Dzięki temu szkoleniu:
- Dowiesz się jak duży wpływ mają restrykcje w obrębie narządów wewnętrznych i ich osłon powięziowych na powstawanie dysfunkcji aparatu ruchu (bóle, obrzęki, parestezje).
-Nauczysz się jak różnicować w kilka minut czy problem pacjenta dotyczący np. bólu biodra czy kolana, jest powiązany z restrykcjami w obrębie łańcuchów wisceralnych. Jednocześnie nauczysz się jak rozpoznawać, który z nich jest dominujący.
-Zdobędziesz praktyczne narzędzia i umiejętności regulowania łańcuchów wisceralnych w przemyślany sposób, aby wspomagać/równoważyć adaptacyjne zmiany napięciowe, a nie likwidować kompensacje.
-Uzyskasz znacznie szerszą perspektywę i zrozumienie przyczyn zaburzeń, powszechnie występujących w układach „dzisiejszego” człowieka oraz jaki mogą one mieć wpływ na strukturę tkankową, urazy ortopedyczne lub przyjmowaną odruchowo postawę ciała.Poznasz i nauczysz się

• chwytów diagnostycznych, pomagających określić stopień zaangażowania w dysfunkcje pacjenta łańcuchów wisceralnych (pokarmowy, moczowo-płciowy, wewnątrzwydzielniczy, oddechowy, sercowo-naczyniowy)
• lokalizacji punktów alarmowych – mówiących o nagromadzeniach w przynależnych narządach wewnętrznych i w jaki sposób te nagromadzenia rozpraszać/równoważyć
• strefy kotwiczenia narządów wewnętrznych do aparatu ruchu i ich znaczenie w diagnostyce i terapii
• taśmy mięśniowo-powięziowe - ich przynależność funkcjonalna do łańcuchów wisceralnych oraz główne punkty wpływowe
• unerwienie segmentarne narządów wewnętrznych, a punkty Shu w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej – jak czytać zmiany w obrębie tkanek miękkich kręgosłupa
• Niedobór/Nadmiar - 2 z 8 podstawowych zasad diagnostycznych TCM i ich znaczenie dla skutecznego doboru terapii
• techniki uwalniania blokad w obrębie segmentów ruchowych kręgosłupa
• bezpośrednie techniki manipulacji/mobilizacji wybranych narządów wewnętrznych
• kręgozmyk, dyskopatia, skolioza idiopatyczna, „wdowi garb”, niestabilność kolana, ból biodra, jako przeciążenia/dysfunkcje aparatu ruchu z punktu widzenia zaburzeń wisceralnych jako źródła problemu
• techniki odreagowania Pinopresury dla wspomagania/równoważenia/utrwalania efektów terapii
• różnice pomiędzy prowadzeniem terapii pacjenta w stanie ostrym, a przewlekłym

Ponadto:
• diagnostyka z języka – nalot, kolor, kształt jako cenne informacje o stanie pacjenta
• błony fosfolipidowe i ich znaczenie w funkcjonowaniu komórek - podstawowe zagadnienia z mikrobiologii komórkowej, mające bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie organizmu człowieka.
• dieta i suplementacja – stany zapalne jako najczęstsze przyczyny schorzeń układowych - co robić, aby stworzyć optymalne warunki dla organizmu do regeneracji
• cykl dobowy narządów wewnętrznych, a nagłe spadki energii – o co zadbać i na co zwrócić szczególną uwagę w codziennym życiu dla optymalnego wykorzystania ich potencjału

Program szkolenia

 

Dzień I

10:00 – 11:00 Przywitanie uczestników, wprowadzenie do łańcuchów wisceralnych

11:00 – 12:00 Mikrobiologia komórkowa i biochemia tkanek – znaczenie żywienia i suplementacji dla właściwiej struktury błon fosfolipidowych komórek oraz ich rola w organizmie (krążenie, obrzęki, stany zapalne, percepcja)

12:00 – 12:15 Przerwa

12:15 – 14:00 Łańcuchy asymilacji, sekrecji i cyrkulacji.

- Przynależność organów do danego łańcucha

- Strefy kotwiczenia łańcuchów wisceralnych do aparatu ruchu i ich znaczenie w diagnostyce

- Compartment syndrome- czyli jakie potencjalne zagrożenia dla narządów wewnętrznych niosą zmiany ciśnienia w poszczególnych jamach ciała i ich wzajemne korelacje.

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30 Łańcuch Asymilacji

- rola narządów łańcucha asymilacji

- topografia, interakcje z innymi narządami wewnętrznymi, powiązane z nimi dysfunkcje układowe oraz możliwe oddziaływanie na aparat ruchu ( „wdowi garb”, kręgozmyk, skolioza, przepukliny krążków kręgowych, zaburzenia SIJ)

- wywiad- pytania klucze

- rola narządów łańcucha asymilacji wg TCM (Traditional Chinese Medicine) -punkty wspólne

16:30 – 16:45 Przerwa

16:45 – 19:00 Łańcuch Asymilacji– c.d.

-  strefy kotwiczenia narządów do aparatu ruchu, główne punkty wpływowe, powiązane łańcuchy mięśniowo-powięziowe, możliwości i ograniczenia w terapii

- techniki bezpośrednie i pośrednie dla kluczowych narządów wewnętrznych łańcucha asymilacji

 

Dzień II

9:00 – 10:00 Powtórzenie stref kotwiczenia, obserwacja zmian w reakcji pacjenta, pytania uczestników.

10:00 – 11:30 Łańcuch sekrecji – wydzielania

- rola narządów łańcucha sekrecji, topografia, interakcje z innymi narządami wewnętrznymi, powiązane z nimi dysfunkcje układowe oraz możliwe oddziaływanie na aparat ruchu  (restrykcje w obrębie kręgosłupa szyjnego i piersiowego, ból prawego biodra, skolioza, obrzęki, ból prawego barku)

-wywiad - pytania klucze

- rola narządów łańcucha sekrecji wg TCM - punkty wspólne

11:30 – 11-45 Przerwa

11:45 – 14:00 Łańcuch sekrecji c.d.

- Strefy kotwiczenia narządów do aparatu ruchu, główne punkty wpływowe, powiązane łańcuchy mięśniowo-powięziowe, możliwości i ograniczenia w terapii

- Techniki bezpośrednie i pośrednie dla normalizacji funkcji narządów łańcucha sekrecji

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30 Manipulacje/mobilizacje stawów kręgosłupa i ich wpływ na narządy wewnętrzne

- przykładowe techniki regulacyjne – zajęcia praktyczne.

16:30 – 16:45 Przerwa

16:45 – 18:00 Powięź szyjna: powierzchowna, pośrodkowa i przedkręgowa – znaczenie w terapii łańcuchowej oraz wybrane techniki regulacyjne.

 

Dzień III

9:00 – 10:00  Powtórzenie stref kotwiczenia, obserwacja zmian w reakcji pacjenta, pytania uczestników.

10:00 – 11:30 Łańcuch cyrkulacji

- rola narządów łańcucha cyrkulacji - topografia, interakcje z innymi narządami wewnętrznymi, powiązane z nimi dysfunkcje układowe oraz możliwe oddziaływanie na aparat ruchu m.in. bóle odcinka L-S kręgosłupa, ból pachwiny, niestabilność kolana.

- wywiad – pytania klucze

- rola narządów łańcucha cyrkulacji wg TCM  -punkty wspólne

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 14:00 Łańcuch cyrkulacji c.d

- strefy kotwiczenia narządów do aparatu ruchu, główne punkty wpływowe, powiązane łańcuchy mięśniowo-powięziowe, możliwości i ograniczenia w terapii

- techniki bezpośrednie i pośrednie dla normalizacji funkcji narządów łańcucha cyrkulacji

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30 Centralny układ nerwowy (CUN) jako zawór redukcyjny

- wpływ napięć i nagromadzeń w obrębie czaszki i segmentów kręgosłupa  na funkcjonowanie narządów oraz przetwarzanie bodźców sensorycznych przez CUN (zaburzenie/ adaptacja środowiskowa)

- techniki odreagowania CUN

16:30 – 18:00 Metodyka – sugerowana kolejność przeprowadzenia diagnostyki, dobór technik terapeutycznych (intensywność, ilość). Omówienie planowania terapii w zależności od:

- celu pacjenta

- stanu pacjenta (badanie kliniczne + wywiad)

- czasu jakim dysponuje terapeuta oraz pacjent (dostępność i częstotliwość spotkań)

 

Dzień IV

9:00 -10:30  Diagnostyka różnicowa stref kotwiczenia i proponowany dobór technik terapeutycznych do zlokalizowanych zaburzeń- skonstruowanie planu terapii – praca w parach pod superwizją instruktora.

10:30 - 13:00 Elementy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

- Punkty akupunkturowe Mu (alarmowe) oraz punkty Shu – lokalizacja, znaczenie diagnostyczne, wskazania terapeutyczne.

- Niedobór/nadmiar - jedne z podstawowych narzędzi diagnostycznych  w TCM i jego znaczenie dla doboru adekwatnej strategii terapii.

(brak wiedzy na ten temat jest przyczyną wielu powszechnych błędów terapeutycznych)

- Język jako źródło informacji o aktualnym stanie narządów wewnętrznych. Wprowadzenie do diagnozy z języka.

13:00-13:15 Przerwa

13:15 -14:30 Powtórzenie i utrwalenie wybranych technik, przedyskutowanie trudnych zagadnień.

14:30- 15:00 Podsumowanie, rozdanie certyfikatów.

 

 


Ramowy program szkolenia- 39 godziny edukacyjne ( 1 godzina edukacyjna to 45 minut)

 

Instruktor:

Michał Szymański - Instruktor Pinopresury systemu terapeutycznego, którego trzon stanowi Pinoterapia (terapia odruchowa autorstwa lek. Radosława Składowskiego) z elementami terapii wiscersalnej i powięziowej, uzupełniana na bieżąco o wiedzę zdobytą w różnych rejonach świata. Pinopresura stanowi zestaw wielu technik likwidujących w sposób często natychmiastowy zburzenia w obrębię narządu ruchu, jednocześnie oddziałując na układ nerwowy i endokrynny. Przywraca przewodnictwo w uszkodzonych strukturach nerwowych oraz udrażnia zastoje tkankowe.
Międzynarodowy instruktor terapii manualnej FDM, właściciel firmy Continuum - prywatnych gabinetów terapii manualnej. Fizjoterapeuta kadry Polski w tenisie stołowym. Doktorant AWF Warszawa.

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas