ON-line USG stawu kolanowego

Terminy:
13.11.2020, godz.19.00
Cena:
99 PLN
Instruktor:
dr n. med. Michał Podgórski
W cenie:
Cena zawiera udział w szkoleniu oraz certyfikat ukończenia szkolenia on-line (przesłany tylko drogą elektroniczną, po zakończeniu szkolenia). Uczestnik po zakończonym szkoleniu on -line otrzyma dostęp przez 5 dni do nagrania z webinara.
Kurs on-line przeznaczony jest dla fizjoterapeutów oraz studentów fizjoterapii, osteopatów, studentów osteopatii oraz terapeutów manualnych

Formuła kursu:
On-line (spotkanie potrwa około 2 godziny)
Godziny szkolenia: 19.00
Ilość godzin:
2
Miejsce:
platforma on-line
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Celem szkolenia USG dla fizjoterapeutów jest zapoznanie uczestników z najnowszymi metodami diagnostyki obrazowej narządów ruchu przy pomocy ultrasonografu. Podczas kursu dowiecie się jak poprawnie zdiagnozować podstawowe patologie w zakresie narządów ruchu.

Program kursu:

 anatomia ultrasonograficzna

- protokół badania USG

- obrazy najczęstszych patologii więzadeł i ścięgien

- uszkodzenia struktur wewnątrzstawowych w obrazach USG

- patologie struktur okołostawowych (kaletki i mięśnie)

Instruktor:

Dr n. med. Michał Podgórski ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2014 r. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ponadto od 2014 pracuje jako wykładowca w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na podstawie prac prowadzonych w ww. Zakładzie w 2016 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. Ponadto Dr Podgórski prowadzi wiele badań naukowych z zakresu radiologii, będąc przy tym kierownikiem grantu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Pomimo młodego wieku może wykazać się znacznym dorobkiem naukowym, który w 2016 r. doprowadził do przyznania mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców. Oprócz publikowania wyników prac Dr Podgórski zajmuje się również popularyzowaniem nauki - został laureatem III miejsca w ogólnopolskim konkursie FameLab

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas