IBITA Bobath dla dorosłych

Terminy:
Moduł I 02-06.11.2021, ModułI I 09-12.11.2021, Moduł III 06-11.12.2021,
Cena:
6 800 PLN
Instruktor:
Kateřina Macháčková, Ph.D.
W cenie:
Certyfikat w dwóch wersjach językowych (j. polski, j. angielski),
Uczestnicy otrzymują obszerny skrypt stanowiący kompendium wiedzy
Formuła kursu:
Formuła kursu: 3 zjazdy - łącznie 15 dni
Szkolenie zawiera pracę uczestnika kursu z pacjentem przez 10 dni.

Wymagania kwalifikacyjne: fizjoterapeuta (technik, licencjat, magister) lub lekarz.
Szkolenie jest tłumaczone na język polski.
Ilość godzin:
114
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Kurs IBITA Bobath jest dedykowany fizjoterapeutom i rehabilitantom, pracującym z osobami z zaburzeniami w obrębie CUN, w tym głównie po udarach mózgu, stłuczeniach pnia mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych oraz SM.

Podczas trwania kursu IBITA Bobath dla fizjoterapeutów, kursanci zapoznawani są ze szczegółowymi zagadnieniami związanymi ze wszystkimi dolegliwościami i zaburzeniami wybranej grupy pacjentów. Prezentowane są również propozycje terapii.
Ważną część kursu stanowi analiza ruchu pod kątem jego prawidłowości. Znajomość mechanizmów umożliwia pełne zrozumienie zaburzeń powstających w ciele pacjentów z uszkodzonym CUM. Uczestnicy kursu poza wiedzą merytoryczną otrzymają praktyczne wskazówki, jak prawidłowo badać pacjentów i prowadzić skuteczną terapię ruchową. Prowadzący kurs przedstawia proces usprawniania w fazie ostrej i przewlekłej. Dodatkowo analizuje całodobowy model usprawnienia, biorąc pod uwagę wskazówki dla opiekunów i rodziny pacjenta oraz zagadnienia związane z samoobsługą.

Podczas kursu demonstrujemy wzorcową terapię pacjentów, jednak najważniejszą częścią szkolenia jest praca z pacjentem. Przez 15 dni, pod okiem doświadczonego instruktora, uczestnicy pracują bezpośrednio z pacjentem. Jest to również część egzaminu końcowego.

Zakończeniem kursu jest również egzamin teoretyczny. Kursanci zobligowani są także do opracowania samodzielnego opisu terapii pacjenta z uszkodzeniem CUN, w formie filmowej dokumentacji.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat międzynarodowego terapeuty koncepcji IBITA Bobath.

 

Harmonogram kursu:

   

1. DZIEŃ

09:00  Wprowadzenie

09:30  Wprowadzenie do koncepcji Bobath

10:45  Przerwa

11:00  Nowa klasyfikacja ICF WHO i jej znaczenie w terapii według koncepcji Bobath, model MBCP

13:00  Obiad

14:00  Ruch prawidłowy

15:00  Komponenty ruchu prawidłowego

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: kinezjologia ruchu, zmienność ruchu

17:00  Zakończenie

 

2. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

            Ruch dowolny i automatyczny; Centralny mechanizm kontroli postruralnej

10:45  Przerwa

11:00  Ruch dowolny i automatyczny

13:00  Obiad

14:00  Znaczenie części proksymalnych – tułów, CPG

15:00  Praktyka: ocena i analiza ruchów tułowia

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: ocena i analiza ruchów tułowia

17:00  Zakończenie

 

3. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

            Zespół górnego neuronu ruchowego

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

11:30  Ocena pacjenta

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: Aktywności w leżeniu tyłem

 

4. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

            Tonus – posturalne napięcie mięśniowe

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

11:30  Spastyczność, Hipertonia kliniczna

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: Transfery (pozycja leżąca, siedząca), Atywności w leżeniu bokiem

17:00  Zakończenie

 

5. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

            Chód

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

11:30  Chód

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: Aktywności w pozycji siedzącej

17:00  Zakończenie

 

6. DZIEŃ

 08:30  Wprowadzenie

Chód

 10:00  Przerwa

 10:15  Praca z pacjentami

 11:30  Chód

 13:00  Obiad

 14:00  Praca z pacjentami

 15:15  Dyskusja

 15:30  Przerwa

 15:45  Praktyka: testowanie chodu, testowanie hipertonii mięśniowej

17:00  Zakończenie

 

7. DZIEŃ

08.30  Dyskusja 

            Test nr 1

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

11:30  Równowaga

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:00  Przerwa

15:45  Praktyka: testowanie chodu, testowanie hipertonii mięśniowej

17:00  Zakończenie

 

8. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

            Równowaga

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

12:00  Praktyka: Przejście z pozycji leżącej do pozycji siadzącej

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

14:30  Dyskusja

15:00  Zakończenie

Równowaga

 

9. DZIEŃ

09:00 Dyskusja

            Kończyna górna – problematyka barku u pacjentów z porażeniem połowiczym

10:00  Przerwa

10:15 Praca z pacjentami

12:00  Kończyna górna – problematyka barku u u pacjentów z porażeniem połowiczym, patologia

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: Aktywności w pozycji siedzącej

17:00  Zakończenie

 

10. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

           Kończyna górna – sięganie i manipulacja

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

12:00  Kończyna górna – sięganie i manipulacja

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: Aktywności w pozycji siedzącej

17:00  Zakończenie

 

11. DZIEŃ

08:30  Dyskusja  

            Ćwiczenia wzmacniające osłabione jednostki motoryczne mięśni fazowych i tonicznych

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

12:00  Ćwiczenia wzmacniające osłabione jednostki motoryczne mięśni fazowych i tonicznych

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: Chód – faza podporu

17:00  Zakończenie

 

12. DZIEŃ     

08:30  Dyskusja

            Nauczanie motoryczne

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

12:00  Nauczanie motoryczne

13:30  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: Chód – faza przeniesienia, facylitacja chodu

17:00 Zakończenie

 

13. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

           Plastyczność

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

12:00  Plastyczność

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: Reakcje równoważne

17:00  Zakończenie

 

14. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

           Zespół zaniedbania

10:00  Przerwa

10:15 Praca z pacjentami

12:00  Zespół odpychania

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: Reakcje równoważne

17:00  Zakończenie

 

15. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

            Bobath – aktualne podejście

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

12:00  Podsumowanie pracy z pacjentami

13:30  Obiad

13:30 Dyskusja

14:00  Wręczenie certyfikatów

15:00  Zakończenie


Instruktor:
 

Kateřina Macháčková, Ph.D. - IBITA Basic Course Instructor

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas