IBITA Bobath dla dorosłych

Terminy:
Moduł 1: 01- 04.12.2023, Moduł 2: 15-20.02.2024, Moduł 3: 09-13.05.2024
Cena:
7 900 PLN
Instruktor:
Anna Kiss
W cenie:
Certyfikat w dwóch wersjach językowych (j. polski, j. angielski),
Uczestnicy otrzymują obszerny skrypt stanowiący kompendium wiedzy
Formuła kursu:
Formuła kursu: 3 zjazdy - łącznie 15 dni
Szkolenie zawiera pracę uczestnika kursu z pacjentem przez 10 dni.

Wymagania kwalifikacyjne: fizjoterapeuta (technik, licencjat, magister) lub lekarz.
Szkolenie jest tłumaczone na język polski.
Ilość godzin:
114
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Kurs IBITA Bobath jest dedykowany fizjoterapeutom i rehabilitantom, pracującym z osobami z zaburzeniami w obrębie CUN, w tym głównie po udarach mózgu, stłuczeniach pnia mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych oraz SM.

Podczas trwania kursu IBITA Bobath dla fizjoterapeutów, kursanci zapoznawani są ze szczegółowymi zagadnieniami związanymi ze wszystkimi dolegliwościami i zaburzeniami wybranej grupy pacjentów. Prezentowane są również propozycje terapii.
Ważną część kursu stanowi analiza ruchu pod kątem jego prawidłowości. Znajomość mechanizmów umożliwia pełne zrozumienie zaburzeń powstających w ciele pacjentów z uszkodzonym CUM. Uczestnicy kursu poza wiedzą merytoryczną otrzymają praktyczne wskazówki, jak prawidłowo badać pacjentów i prowadzić skuteczną terapię ruchową. Prowadzący kurs przedstawia proces usprawniania w fazie ostrej i przewlekłej. Dodatkowo analizuje całodobowy model usprawnienia, biorąc pod uwagę wskazówki dla opiekunów i rodziny pacjenta oraz zagadnienia związane z samoobsługą.

Podczas kursu demonstrujemy wzorcową terapię pacjentów, jednak najważniejszą częścią szkolenia jest praca z pacjentem. Przez 15 dni, pod okiem doświadczonego instruktora, uczestnicy pracują bezpośrednio z pacjentem. Jest to również część egzaminu końcowego.

Zakończeniem kursu jest również egzamin teoretyczny. Kursanci zobligowani są także do opracowania samodzielnego opisu terapii pacjenta z uszkodzeniem CUN, w formie filmowej dokumentacji.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat międzynarodowego terapeuty koncepcji IBITA Bobath.

 

Harmonogram kursu:

1. DZIEŃ

09:00  Wprowadzenie

09:30  Wprowadzenie do koncepcji Bobath

10:45  Przerwa

11:00  Nowa klasyfikacja ICF WHO i jej znaczenie w terapii według koncepcji Bobath, model MBCP

13:00  Obiad

14:00  Ruch prawidłowy

15:00  Komponenty ruchu prawidłowego

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: kinezjologia ruchu, zmienność ruchu

17:00  Zakończenie

 

2. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

            Ruch dowolny i automatyczny; Centralny mechanizm kontroli postruralnej

10:45  Przerwa

11:00  Ruch dowolny i automatyczny

13:00  Obiad

14:00  Znaczenie części proksymalnych – tułów, CPG

15:00  Praktyka: ocena i analiza ruchów tułowia

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: ocena i analiza ruchów tułowia

17:00  Zakończenie

 

3. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

            Zespół górnego neuronu ruchowego

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

11:30  Ocena pacjenta

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: Aktywności w leżeniu tyłem

 17.00 Zakończenie

4. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

            Tonus – posturalne napięcie mięśniowe

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

11:30  Spastyczność, Hipertonia kliniczna

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: Transfery (pozycja leżąca, siedząca), Atywności w leżeniu bokiem

17:00  Zakończenie

 

5. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

            Chód

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

11:30  Chód

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: Aktywności w pozycji siedzącej

17:00  Zakończenie

 

6. DZIEŃ

 08:30  Wprowadzenie

Chód

 10:00  Przerwa

 10:15  Praca z pacjentami

 11:30  Chód

 13:00  Obiad

 14:00  Praca z pacjentami

 15:15  Dyskusja

 15:30  Przerwa

 15:45  Praktyka: testowanie chodu, testowanie hipertonii mięśniowej

17:00  Zakończenie

 

7. DZIEŃ

08.30  Dyskusja 

            Test nr 1

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

11:30  Równowaga

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: testowanie chodu, testowanie hipertonii mięśniowej

17:00  Zakończenie

 

8. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

            Równowaga

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

12:00  Praktyka: Przejście z pozycji leżącej do pozycji siadzącej

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45 Równowaga

17:00 Zakończenie

 

 

9. DZIEŃ

8:30 Dyskusja

            Kończyna górna – problematyka barku u pacjentów z porażeniem połowiczym

10:00  Przerwa

10:15 Praca z pacjentami

12:00  Kończyna górna – problematyka barku u u pacjentów z porażeniem połowiczym, patologia

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: Aktywności w pozycji siedzącej

17:00  Zakończenie

 

10. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

           Kończyna górna – sięganie i manipulacja

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

12:00  Kończyna górna – sięganie i manipulacja

13:00 Praktyka: Aktywności w pozycji siedzącej

14:00  Zakończenie

 

 

11. DZIEŃ

08:30  Dyskusja  

            Ćwiczenia wzmacniające osłabione jednostki motoryczne mięśni fazowych i tonicznych

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

12:00  Ćwiczenia wzmacniające osłabione jednostki motoryczne mięśni fazowych i tonicznych

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: Chód – faza podporu

17:00  Zakończenie

 

12. DZIEŃ     

08:30  Dyskusja

            Nauczanie motoryczne

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

12:00  Nauczanie motoryczne

13:30  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: Chód – faza przeniesienia, facylitacja chodu

17:00 Zakończenie

 

13. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

           Plastyczność

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

12:00  Plastyczność

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: Reakcje równoważne

17:00  Zakończenie

 

14. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

           Zespół zaniedbania

10:00  Przerwa

10:15 Praca z pacjentami

12:00  Zespół odpychania

13:00  Obiad

14:00  Praca z pacjentami

15:15  Dyskusja

15:30  Przerwa

15:45  Praktyka: Reakcje równoważne

17:00  Zakończenie

 

15. DZIEŃ

08:30  Dyskusja

            Bobath – aktualne podejście

10:00  Przerwa

10:15  Praca z pacjentami

12:00  Podsumowanie pracy z pacjentami

13:30  Obiad

13:30 Dyskusja

14:00  Wręczenie certyfikatów

15:00  Zakończenie


Instruktor:


Anna Kiss -Basic Instruktor metody Bobath dla dorosłych (IBITA). Pracuje głównie z pacjentami neurologicznymi.
1982-1992 Narodowy Instytut Reumatologii i Fizjoterapii 1992-1998 Uniwersytet Szeged, Kierunek medycyna, Wydział Neurologi Uniwersytet Szeged, Kierunek Nauk Medycznych, Wydział Fizjoterapii 2008- 2009 Centrum Rehabilitacji, Dania 2009- nadal Uniwersytet Szeged, Kierunek medycyna, Wydział Neurologi do teraz Uniwersytet Szeged, Kierunek Nauk Medycznych, Wydział Fizjoterapii
1979-1982 Fizjoterapia, Akademia Wychowania Fizycznego, Budapeszt 1998-2001 Kinezjologia, Uniwersytet Semmeleis 2003 do teraz Uniwersytet w Pecs, Program doktorancki z dziedziny nauk medycznych. Obecnie zajmowane stanowisko -Profesor nadzwyczajny na uniwersytecie w Szeged, Kierunek Nauk Medycznych, wydział Fizjoterapii 2004 Instruktor metody Bobath Szkolenia i kursy: 1993 Basic Bobath kurs, Budapest, Hungary (120 godzin ) 1997 Advanced Bobath kurs, Prague, Czech Republic (40 godzin) 1997 PNF Basic kurs I., Budapest, Hungary (40 godzin) 1998 Advanced Bobath kurs, Gailingen, Germany (40 godzin) 1998 PNF Basic kurs II., Budapest, Hungary (40 godzin) 1998 PNF Advanced kurs, Ljubljana, Slovenia (40 godzin) 1998 Bobath Basic kurs asystentura 1, Ljubljana, Slovenia (120 godzin) 1999 Bobath advanced kurs, Gladbeck, Germany (40 godzin) 2000 Basic Bobath Course,asystentura 2, Thessaloniki, Greece (120 godzin) 2000 Basic Bobath Course, asystentura 3, Szeged, Hungary (120 godzin) 2003 Basic Bobath Course, asystentura 4, L

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas