Doradca Noszenia Dzieci ClauWi

Wybierz termin/lokalizacje:

Od 1999 roku kształcimy Doradców Noszenia, którzy profesjonalnie przekazują rodzicom wiedzę na temat zasad prawidłowego, bezpiecznego oraz świadomego noszenia dzieci w chustach i miękkich nosidłach. Szczególny nacisk kładziemy na techniki dopasowanie sposobu noszenia oraz wiązania do potrzeb rodzica i dziecka. Kurs podstawowy to m.in. intensywny trening 5 sposobów wiązania chusty, oraz analiza fizjoterapeutyczna pod względem ich wpływu na rodzica i dziecko. Kursy szkoły ClauWi ukończyło już niemal 800 specjalistów!

CHUSTA JAKO NARZĘDZIE

 •  Noszenie jako jeden z wielu elementów prawidłowej pielęgnacji dziecka 
 • Kontrolowania pozycja dziecka 
 • Stabilne podparcie całego ciała dziecka
 • Odciążona pozycja dziecka w wybranych wiązaniach: miednica w fizjologicznym tyłopochyleniu, zebrane kończyny, prawidłowy kierunek aktywności mięśniowej, odciążenie układu kostnego, stawów i mięsni 
 • Możliwa aktywizacja mięśniowa dziecka poprzez guzy kulszowe w wybranych wiązaniach 
 • Stymulacja polisensoryczna (wzrok, słuch, węch, smak, dotyk, propriocepcja, układ przedsionkowy) – ważna szczególnie dla dzieci przedwcześnie urodzonyc
 • Gromadzenie przez dziecko pozytywnych doświadczeń sensomotorycznych jako najbardziej naturalna forma stymulacji rozwoju – fundamentalny element terapii 
 • Obniżenie poziomu stresu u dziecka i matki optymalizujace przebieg procesu zdrowienia. Spokojne dziecko i rodzic lepiej współpracują w procesie terapii. 
 • Wsparcie budowania więzi poprzez umożliwienie stałej bliskości fizycznej
 • Odciążenie i ochrona prawidłowej postawy matki, szczególnie ważna w okresie połogu. Matka niezależnie od wszystkiego nosi swoje dziecko.
 • Możliwa mobilizacja mięśni dna miednicy matki w wybranych wiązaniach 
 • Profilaktyka wystąpienia depresji poporodowej

 

Harmonogram kursu:

Dzień 1:

 • wykład z podstaw anatomii i rozwoju dziecka w 1 roku życia                 
 • ćwiczenia z własnym ciałem utrwalające zdobytą wiedzę                       
 • zasady prawidłowego i bezpiecznego noszenia                                      
 • nauka 5 wiązań                                                                                  

 

Dzień 2:

 • ćwiczenie spotkania z rodzicem w formie scenek                                         
 • trening wiązania poznanych wcześniej wiązań                                             
 • Zalety noszenia dla dziecka i rodzica, kangurowanie,

Noszenie dzieci przedwcześnie urodzonych i bliźniąt                                                 

 • Trening krzyżowy wykonywania poznanych wcześniej wiązań                        
 • Nosidła                                                                                                    

 

Dzień 3:

 • metodyka prowadzenia zajęć z rodzicami, dobór chust,

           zasady pracy doradcy i wyposażenie                                                                 

 • wiązanie wcześniej poznanych wiązań z analizą fizjoterapeutyczną    

 egzaminem jest część praktyczna w niedzielę

 

INSTRUKTOR: Izabela Banach

 Od 8 lat prowadzi kursy instruktorskie na doradcę noszenia w renomowanej szkole instruktorów noszenia ClauWi. Wyszkoliła w Polsce ponad 1000 instruktorów, z czego około 600 aktywnie wykorzystuje w swojej pracy nabyte kompetencje. Obserwuje wyraźnie rosnący odsetek personelu medycznego wśród uczestników. Położne i fizjoterapeuci odbierają kurs jako bardzo przydatny w kwestii rozpoznania tajników pozycjonowania i stabilizowania noworodków i niemowląt i odciążania ich mam za pomocą chust, co jest logicznym uzupełnieniem ich kompetencji zawodowych. Z tego instruktorka wnosi, że warto, aby dobre, kompleksowe przygotowanie do zawodu nowoczesnej położnej czy fizjoterapeuty obejmowało także rzetelną wiedzę z obszaru noszenia dzieci w chustach i nosidłach.

Techniki jakich uczymy na kursach są dopasowane do różnych etapów rozwojowych dziecka, umożliwiają wzięcie pod uwagę ograniczeń i potrzeb dziecka jak i rodzica, aby środowisko w jakim funkcjonują było jak najbardziej optymalne. Traktujemy chustę jako narzędzie pozwalające balansować układ nerwowy noworodka poprzez takie aspekty jak: zachowanie różnorodności bodźców, zbieranie kończyn dziecka do centrum, aktywizacja mięśniowa z guzów kulszowych, normalizacja napięcia mięśniowego, pełna symetria, pełne podparcie całego ciała, brak pionizacji, większe możliwości stosowania technik wyciszających dziecko przez opiekuna. Chusta pozwala też na obniżenie poziomu stresu u opiekuna dzięki poczuciu kompetencji i sprawczości, a także odciążenie jego układu ruchu mimo noszenia dziecka na swoim ciele, zadbanie o mięśnie dna miednicy mamy w połogu, przy możliwości zachowania mobilności podczas ciągłej bliskości z dzieckiem. Warto zwrócić uwagę na jakość czynności życia codziennego kobiety i jej dziecka, ewentualnie wykorzystać możliwości terapeutycznego pozycjonowania. Zwracamy też baczną uwagę na psychologiczne korzyści z noszenia, wsparcie dla budowania więzi, szczególnie po traumatycznym porodzie.


Od niemal 12 lat instruktorka jest doradcą noszenia ucząc młodych rodziców bezpiecznego noszenia noworodków w chustach. Od 8 lat prowadzi kursy instruktorskie w tym zakresie. Wiedzę merytoryczną niezbędną do pracy pozyskiwała kończąc wiele kursów i szkoleń oraz w ramach samokształcenia i ścisłych kontaktów ze środowiskiem medycznym Od dwóch lat pracuje też z pacjentami terapią czaszkowo-krzyżową, co inspiruje do ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie anatomii i fizjologii człowieka.

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas