Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

GTS (Globalna terapia stopy)

4-6.06.2019 - Szczecin

* Wypełnij obowiązkowe pola