Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

GTS (Globalna terapia stopy)

29.06-1.07.2019 - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola