Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

Diagnostyka obrazowa narządu ruchu (USG w praktyce)

24-25.11.2018 - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola