Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

Diagnostyka obrazowa narządu ruchu (USG w praktyce)

11-12.05.2019 - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola