Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

Diagnostyka obrazowa narządu ruchu (USG w praktyce)

23-24.06.2018 - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola