Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

Suche igłowanie z elementami mezoterapii kolagenem

29-30.06.2019 II część 14-15.09.2019 - Kielce

* Wypełnij obowiązkowe pola