Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

IBITA Bobath dla dorosłych

część I 25-29.11.2019, część II 20.-24.1.2020 , część III 17.-21.2.2020 - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola