Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

On- line MRI kręgosłupa obrazy, normy i najczęstsze patologie

05.12.2020 - platforma on-line

* Wypełnij obowiązkowe pola