Terapia mięśniowo-powięziowa w zaburzeniach narządu ruchu

Terminy:
8-9.12.2018
Cena:
1 400 PLN
Instruktor:
dr Małgorzata Fuchs, Piotr Cywiński D.O., Sebastian Walczyk
Formuła kursu:
2 dni
Szkolenie przeznaczone dla fizjoterapeutów (dyplom technika, licencjata lub magistra), lekarzy i masażystów.
Ilość godzin:
20
Miejsce:
Łódź

Jest to metoda leczenia zaburzeń powięziowych. Powstała na początku lat 90-tych XX wieku. Metoda  bazuje na założeniu, że odkształcenia powięzi są główną przyczyną zaburzeń funkcji narządu ruchu. Nie należy także zapominać o fakcie, iż powieź jest niezwykle bogatą czuciowo tkanką, która wykazuje największe w całym ciele zagęszczenie receptorów. Cechuje ją także plastyczność czyli zdolność do deformacji i adaptacji względem zmieniających się warunków zewnętrznych. Kluczowym elementem diagnostycznym jest język ciała. Metodę tę cechuje wysoka efektywność w leczeniu takich urazów jak m.in. skręcenia, zwichnięcia, naderwania mięśni. Znajduje ona zastosowanie w urazach sportowych oraz innych dolegliwościach ortopedycznych.

Po zakończonym kursie uczestnik będzie umiał:

- przeprowadzić wstępną diagnostykę pacjenta

- wymienić i zastosować wybrane techniki mięśniowo-powięziowe

- zastosować poizometryczną relaksację

zaproponować plan terapii uwzględniających techniki mięśniowo-powięziowe

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas