Terapia manualna

Przeciążenia statyczno-ruchowe związane ze współczesną cywilizacją prowadzą nieuchronnie do zaburzeń czynności układu ruchu. Objawia się to ograniczeniem zakresu ruchu, połączonym często z bólem (ostrym lub przewlekłym) oraz utratą funkcji narządu ruchu. Tradycyjne leczenie, oparte na schematach stworzonych na bazie jednostek chorobowych, jest przeważnie długotrwałe, w niewielkim stopniu zindywidualizowane, działa głównie objawowo i zazwyczaj tylko w trakcie przyjmowania leków / stosowania zabiegów. Program kształcenia fizjoterapeutów i lekarzy kwestię kompleksowego spojrzenia na mechanizmy rządzące patologią narządu ruchu jako całości traktuje w sposób marginalny. Pewnym sposobem na wypełnienie luki informacyjnej jest sięgnięcie po techniki stosowane m.in. w uznanych na całym świecie metodach terapii manualnej (np. wg Karela Lewita, Mulligana, Ackermana czy też japońskiej terapii manualnej). Program, który opracowałem, powstał na bazie wymienionych koncepcji oraz kilkunastoletniego doświadczenia w pracy z pacjentami i jest podstawą kursu Funkcjonalna Terapia Manualna.

Program kursu

 • Terapia Manualna – pojęcia podstawowe:

  • ruchomość prawidłowa,

  • ruchomość ograniczona,

  • segment ruchowy.

 • Ustawienia w stawach:Mechanika stawu

  • zerowe,

  • spoczynkowe,

  • terapeutyczne,

  • zaryglowane.

 • Gra stawowa

 • Zablokowanie

 • Opór końcowy – pojęcie bariery

 • Wybrane techniki leczenia:Wskazówki dla terapeuty:

  • trakcja,

  • mobilizacja,

  • manipulacja,

 • ustawienie terapeuty,

 • ustawienie pacjenta.

 • 42

 • KRĘGOSŁUP SZYJNY

 • Czynne i bierne ruchy odc. szyjnego kręgosłupa – testy

 • Testy naczyniowe

 • Mobilizacje bierne

 • Mobilizacje czynne

 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:Autoterapia

  • ograniczenia ruchomości

  • zawrotów głowy

  • bólów głowy

KRĘGOSŁUP PIERSIOWY I ŻEBRA

 • Ocena ruchomości tułowia.

 • Badanie palpacyjne.

 • Mobilizacje bierne i czynne.

 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:Autoterapia

  • ograniczenia ruchomości/zgięcie, wyprost, rotacja/

  • bólów odc. piersiowego

  • problemów z oddychaniem.

KOŃCZYNA GÓRNA

Badanie stawów ręki i palców.

 • Czynne i bierne ruchy stawów ręki i palców.

 • Badanie gry stawowej.

 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:Autoterapia

  • ograniczenia zgięcia i wyprostu,

  • występowania bólu.

STAW ŁOKCIOWY:

 • Oglądanie

 • Czynne i bierne ruchy w stawie łokciowym.

 • Badanie gry stawowej.

 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:Autoterapia

  • ograniczenia zgięcia i wyprostu,

  • łokcia tenisisty,

  • łokcia golfisty.

STAW RAMIENNY:

 • Oglądanie.

 • Czynne i bierne ruchy w stawie ramiennym.

 • Badanie palpacyjne barku.

 • Badanie gry stawowej.

 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:Autoterapia.

  • ograniczenia zgięcia, wyprostu, odwodzenia, rotacji,

  • problemów stożka rotatorów.

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

 • Badanie w pozycji:

  • stojącej,

  • siedzącej,

  • leżącej.

 • Diagnostyka różnicowa stawów:

  • biodrowego,

  • krzyżowo-biodrowego,

  • lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

 • Postępowanie terapeutyczne w:Autoterapia

  • ograniczenia ruchomości/zgięcie, wyprost, rotacja/

  • rwie kulszowej

  • lumbalgii i innych dolegliwościach.

MIEDNICA:

 • Oglądanie:Ocena ruchomości w w/w pozycjach – testy

  • w pozycji stojącej,

  • w pozycji siedzącej,

  • w pozycji leżącej.

 • Pojęcia:Zablokowanie stawu krzyżowo-biodrowego: – podstawy teoretyczne.

  • otwarcie miednicy,

  • zamknięcie miednicy.

 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:

  • przodopochylenia k. biodrowej,

  • tyłopochylenia k. biodrowej,

  • zablokowania stawu krzyżowo-biodrowego.

 • Model funkcjonalnego skrócenia kończyny:

  • teoria,

  • terapia.

KOŃCZYNA DOLNA

 • Badanie gry stawowej stawów palców stopy, śródstopia.

 • Badanie gry stawowej stawów stępu.

 • Dolny staw skokowy.

 • Górny staw skokowy.

 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:Autoterapia.

  • ograniczenia zgięcia, wyprostu, odwodzenia, rotacji,

  • problemów bólowych stopy i st. skokowych

STAW KOLANOWY

 • Oglądanie

 • Palpacja stawu.

 • Gra stawowa.

 • Testy łąkotkowe.

 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:Autoterapia

  • zaburzenia wyprostu,

  • zaburzenia zgięcia uszkodzenia łąkotek,

  • zablokowania stawu piszczelowo-strzałkowego

STAW BIODROWY

 • Oglądanie.

 • Ocena zakresów ruchów czynnych i biernych w st. biodrowym

 • Gra stawowa.

 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:Autoterapia

  • zaburzenia wyprostu,

  • zaburzenia zgięcia,

  • zaburzenia rotacji,

Instruktor:

Mirosław Kapica-jest uczniem m.in. Karela Lewita z Czech, Masayuki Saionji z Japonii, Alojzego Rosiny ze Słowacji, Rene Claassena z Holandii, Friedhelma Beckera z Niemiec, Gholam Rezy z Iranu, Tomasza Stengerta i innych. Prowadzi praktykę prywatną od 1991r., obecnie w Maciejowie k/Zduńskiej Woli. Założyciel Centrum Fizjoterapii OLDMED. Uczestnik wielu kursów i konferencji. Zaangażowany w badania naukowe dzieci i dorosłych związane z pomiarem rozłożenia ciężaru ciała na podłożu i wpływem terapii manualnej na współczynnik symetrii. Autor nowej platformy tensosensorycznej. Realizator wielu projektów szkoleń dla fizjoterapeutów i lekarzy z terapii manualnej, m.in. w Katowicach, Kielcach, czy Zielonej Górze.

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas