Suche igłowanie z elementami mezoterapii kolagenem

Igłoterapia sucha-metoda ta opiera się na wykorzystaniu suchych igieł do akupunktury, którymi poprzez wkłucie dociera się do precyzyjnie zlokalizowanych wcześniej mięśniowo-powięziowych punktów spustowych (MPPS). Celem suchego igłowania jest natrafienie na większość wrażliwych zakończeń nerwowych znajdujących się w punkcie spustowym. Drażnienie igłą tych zakończeń wywołuje impuls, który trafia do włókien mięśniowych napiętego pasma, wywołując bezwarunkowy odruch, jakim jest lokalny skurcz mięśniowy. Prowadzi to do rozluźnienia, przerwania „błędnego koła bólowo-napięciowego”, a ostatecznie uśmierzenia bólu.
Kurs ma charakter praktyczny, podczas którego instruktor demonstruje techniki suchego igłowania a uczestnicy praktykują zdobytą wiedzę na sobie pracując w parach

Cele kursu

C1 Zapoznanie słuchaczy z zakresem przedmiotu

C2 Zapoznanie słuchaczy z historią rozwoju metodologii terapii punktów spustowych

C3 Zdobycie przez słuchaczy umiejętności rozpoznawania punktów spustowych

C4 Zdobycie przez studentów umiejętności manualnego leczenia punktów spustowych

C5 Zdobycie przez słuchaczy umiejętności wykonania zabiegów z zastosowaniem suchej igły

i mezoterapii

C6 Zdobycie podstaw umiejętności wykorzystania badania usg w ocenie ścięgnisto- mięśniowej

 

Łączna liczba godzin edukacyjnych 40 h

1.Wykład wprowadzający: „ Historia rozwoju terapii punktów spustowych. Charakterystyka i rodzajeterapii PS .Wskazania i przeciwwskazania. Zasady bhp prowadzenia suchego igłowania. Aspekty

prawne igłowania. Koncepcja budowy jednostki sciegnisto-mięśniowej wg Czyrnego.

2.Rozpoznawania i leczenie PS w mięśniach (anatomia in vivo , charakterystyka dysfunkcji)- nadgrzebieniowym, podgrzebieniowym, obłym mniejszym i większym, czworobocznym, piersiowym większym, naramiennym, podłopatkowym, prostowniku promieniowym i łokciowym długim nadgarstka oraz prostowniku palców zginaczu łokciowym i promieniowym nadgarstka, dłoniowym długim, najdłuższym grzbietu, pośladkowym dużym i średnim, naprężaczu powięzi szerokiej, czworogłowym uda, dwugłowym uda, półścięgnistym i półbłoniastym, brzuchatym łydki, piszczelowym przednim i tylnym, strzałkowym długim i krótkim, biodrowo- lędźwiowym, przywodzicielu długim , krótkim, wielkim, grzebieniowym , krawieckim

3. Wykład „Wpływ terapii kolagenem (CMD), kwasem hialuronowym oraz PRP na tkankę ścięgnisto-

mięśniową” Tendinopatia, entezopatie, zmiany zapalne pochewek. Przykłady badania USG

4. Protokoły mezoterapii CMD w następujących jednostkach chorobowych

- stan po naciągnięciu mięśnia dwugłowego uda i innych

- zapalenia kaletki ponadramiennej z zespołem ciasnoty podbarkowej

- chondromalacja rzepki

- zapalenie rozcięgna podeszwowego

- entezopatie nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego kości ramiennej

- bóle lędźwiowe niekorzeniowe,

5. PRP i IPRF w leczeniu uszkodzeń tkanek miękkich na przykładzie stożka rotatorów, rozcięgna podeszwowego , więzadła rzepki

6. Zastosowanie intraścięgnistej i intramięśniowej elektrostymulacji w poszczególnych jednostkach chorobowych np. , tendinopatia ścięgna Achillesa, zapalenie kaletki rozcięgna podeszwowego, enetezopatia przyczepu wspólnego prostowników i zginaczy nadgarstka itp., stymulacja mięśnia wielodzielnego

 

Instruktor: dr n.k.f Robert Trybulski 

 

Wykształcenie

  • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach – mgr wychowania fizycznego- 1997     
  • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach – mgr fizjoterapii- 1998
  • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach – dysertacja doktorska:

” Fizykalne metody  drenażu limfatycznego w regeneracji powysiłkowej mięśni przedramion” - 2015

    

Główny obszar zainteresowań naukowych i dydaktycznych

  •  Fizjoterapia obrzęków limfatycznych
  • Medycyna sportowa
  • Teoria treningu
  • Metody odnowy biologicznej
  • Terapia manualna
  • Masaż leczniczy
  • Sucha igłoterapia

Członkostwo w organizacjach

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – przewodniczący sekcji leczenia obrzęków

Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej – vice prezes

Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk Walk

Honorowy członek Klubu „Ludzie Masażu w Polsce”

          

 Wykaz publikacji:

1. Trybulski R.: Wykorzystanie systemu hivamat 200 w leczeniu ran. Rehabilitacja w praktyce 2008, nr 1,  s. 28-33.

2. Trybulski R.: Terapia fizykalna głęboką oscylacją i elektrostymulacja body flow w uzupełnieniu leczenia obrzęków. Rehabilitacja w praktyce, 2011, nr 6,  s. 49-55.

3. Trybulski R.: Zastosowanie systemu deep oscylation w terapii otwartych ran, odleżyn i zmian cukrzycowych. W: Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych, pod. red. Bauer A., Wicheć M. Markmed,  2012, s. 168-175.

4. Karwacińska J., Kiebzak W., Stepanek-Finda B., Kowalski I. M., Protasiewicz-Fałdowska H., Trybulski R., Starczyńska M.: Ocena skuteczności stosowania kinesiology taping na blizny przerostowe, keloidy i przykurcze bliznowate. Polish Annals of Medicine,  2012, t. 19, s. 50-57.

5. Bartelmus E., Knapik H., Trybulski R.: Różnicowanie obrzęków ciążowych. Skuteczne formy fizjoterapii w profilaktyce i terapii. Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego - Zielona Góra 2012, Polska 2012 - priorytet zdrowia publicznego". Wydawnictwo Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego, Zielona Góra 2012, s. 21.

6. Smykła A., Walewicz K., Trybulski R., Halski T.,  Kucharzewski M., Kucio C., Mikusek W., Klakla K., Taradaj J.: Effect of Kinesiology Taping (KT) on breast cancer-related lymphedema: a randomized single blind controlled pilot study. BioMed Research International, 2013, vol. 2013, (article ID 767106)

7. Trybulski R., Szapel K., Jasienga J.: Techniki terapeutyczne w leczeniu mięśniowo-powięziowych punktów spustowych (MPPS). Medycyna Manualna, 2013, t. 17, nr 4.

8. Trybulski R.: Metoda Deep Oscillation w leczeniu stopy cukrzycowej. Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja, 2016, nr 68, s. 22-29.

9. Trybulski R., Żebrowska A.: Fizykalne metody drenażu w regeneracji powysiłkowej mięśni.
Czasopismo Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, Vol 18, Suplement 1, 2016.

10. Trybulski R.: Fizykalne metody drenażu limfatycznego we wczesnej fazie fizjoterapii pourazowej narządu ruchu, Medycyna Manualna, 3, 2015

11.Trybulski R. i inni: Wykorzystanie głębokiej oscylacji i elektrostymulacji mięśni gładkich w niwelowaniu wybranych parametrów zmęczenia mięśniowego. Fizjoterapia Polska, nr 2, 2016

12.Trybulski R. i inni : Obrzęk tłuszczowy i inne lipodystrofie w praktyce fizjoterapeuty. Praktyczna fizjoterapia &rehabilitacja,  2016, nr s. 8-18

13. Trybulski i inni, pod red. Marzena Netczuk-Gwoździewicz, Robert Netczuk : „Współczesne problemy sportów, sztuk, systemów walki i samoobrony”: Wydawnictwo: Centrum Profilaktyki Społecznej, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu 2017

 14. D. Olędzki, R. Trybulski i inni: „Wartość testu Lewita w różnicowaniu jednocześnie występującej dysfunkcji stawu krzyżowo-biodrowego i wysklepienia podłużnego stopy u dzieci z zaburzeniami statyki ciała” : Medycyna Manualna nr 2, 2017

15. A Żebrowska , R.  Trybulski i inni : „Effect of Physical Methods of Lymphatic  Drainage on Post-exercise Recovery of Mixed Martial Arts Athletes” Clinical Journal of Sport Medicine (CJSM-16-463R1) 2017

16.R. Trybulski , A. Lizak i inni : " Wybrane aspekty badania fizjoterapeutycznego w chorobach neurologicznych" Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja  ISNN2081-187X nr 91 Luty 2018

 17. pod red. R, Trybulski , M. Wiecheć : Fizjoterapia sportowa- skuteczna diagnoza, terapia i powrót do sportu - podręcznik : Forum Media Poznań„ ISBN 978-83-260-2986-8  maj 2018

 18.Chrzoszcz, P., Derbisz, K., Suszńskiski, K., Miodoński, J., Trybulski, R., Lewin-Kowalik, J., & Marcol, W. (2018). Application of peripheral nerve conduits in clinical practice: A literature review. Neurologia i Neurochirurgia Polska.

 

 


 

 

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas