PNF – kurs rozwijający

Terminy:
19-24.11.2018r
Cena:
2 100 PLN
Instruktor:
Dominiek Beckers
W cenie:
dyplom z tytułem "Dyplomowany Terapeuta PNF"
Formuła kursu:
5 dni (50 godzin lekcyjnych)
Szkolenie jest tłumaczone z języka angielskiego na język polski.

Wymagania kwalifikacyjne:
Ukończony kurs podstawowy PNF
Minimum pół-roczna przerwa od ukończenia kursu podstawowego PNF, przeznaczona na pracę z pacjentem.
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Główną częścią kursu rozwijającego PNF jest precyzyjna analiza zaburzeń funkcjonalnych pacjenta. Instruktor prowadzący, wraz z uczestnikami, opracowują przykłady terapii bezpośredniej i pośredniej wielu zaburzeń ortopedycznych i neurologicznych analizując je na poziomie strukturalnym, funkcjonalnym i aktywności dnia codziennego.

Wiedza zdobyta na kursie podstawowym PNF zostaje poszerzona o szczegółowe analizy biomechaniczne oraz neurofizjologiczne ludzkiego organizmu. Codzienna praca z pacjentem daje uczestnikom możliwość doskonalenia własnego warsztatu terapeutycznego pod okiem instruktora, a także praktycznego zastosowania nowo zdobytych umiejętności.

Kurs ten kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym w języku polskim. Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dyplom z tytułem "Dyplomowany Terapeuta PNF".

 

Instruktor:

Dominiek Beckers- IPNFA Senior Instructor, współautor książki ,,PNF w Praktyce”

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas