PINOPRESURA

Terminy:
nowy termin! 20-22.11.2020.
Cena:
2 700 PLN
Instruktor:
Michał Szymański
W cenie:
Certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia i wymiarze jego godzin.
Uczestnicy otrzymują obszerny skrypt stanowiący kompendium wiedzy.
Organizator udostępnia wszystkie potrzebne narzędzia w ramach szkolenia.
Formuła kursu:
3 dni
Ilość godzin:
29
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Pinoterapia jest autorską metodą pracy z nieprawidłowościami narządów ruchu, stworzoną przez polskiego lekarza, Radosława Składowskiego. Podczas kursu pinopresury uczestnicy poznają tę wyjątkową metodę, łączącą w sobie techniki pracy narzędziowej i manualnej. Pinopresura jest stosowana głównie w różnego rodzaju patologii tkanek powierzchownych i głębokich.

Charakterystycznym dla pinopresury jest używanie podczas terapii specjalnych gwoździ, zwanych także pinami. Służą one do stymulowania szlaków nerwowych, a także manipulacji tkanki powięziowej. Jedną z wielu zalet pinopresury jest natychmiastowy skutek działania. Wykorzystanie zjawiska piezoelektrycznego w strukturach kolagenowych daje właśnie taki efekt.

Szczególny nacisk w pinopresurze kładziemy na różnicowanie zaburzeń wraz z innymi koncepcjami terapeutycznymi. Dzięki czemu zyskujemy możliwość łączenia koncepcji z wieloma metodami pracy, aby szybciej przywrócić pacjenta do pełnej sprawności.

Kluczowym elementem kursu pinopresury jest budowanie kompetencji terapeutów i rozbudzenie ich świadomości. Instruktor podchodzi do terapii w sposób holistyczny, pokazując że skuteczna terapia nie ogranicza się jedynie do technik manualnych i sprawdzonych rozwiązań. Skomplikowana struktura ludzkiego ciała bezsprzecznie wpływa na ogólny stan zdrowia, ale jest to jeden z wielu jego aspektów. Podczas kursu pinopresury, uczestnicy dowiedzą się więcej na temat procesów zachodzących w ciele i zrozumieją ludzką anatomię. Podczas prowadzenia kursów, opieramy się o sprawdzoną i aktualną wiedzę medyczną, nie tylko z kraju, ale i całego świata. Uczestnicy kursu pinopresury poznają tajniki tej metody zdobyte również podczas naszej ostatniej wizyty w Ameryce Południowej.

 

Program szkolenia

 

Dzień 1

10:00 – 10:30 Wprowadzenie – omówienie celu szkolenia.

10:30 – 11:30 Świadomość – jej znaczenie w aspekcie skuteczności terapii pacjenta oraz samorozwoju fizjoterapeuty.
Oddech, woda, sen, aktywność ruchowa, żywienie, kierowanie uwagą – filary równowagi energetycznej organizmu.

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 14:00 Ogólne odreagowanie – omówienie zagadnienia, obserwacja reakcji pacjenta na bodziec, obserwacja objawów zewnętrznych oraz znaczenie wywiadu terapeutycznego w odpowiednim doborze technik. Algorytmy do wspomagania leczenia wszystkich zaburzeń sensorycznych i motorycznych, a także wielu zaburzeń układowych i emocjonalnych.
Ćwiczenia praktyczne.

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00 Ogólne odreagowanie – zajęcia praktyczne w parach c.d.

16:00 – 19:00 Akupunktura czaszki. Wybrane algorytmy stosowane w terapii bólu i zaburzeń ROM, narządu ruchu oraz problemach emocjonalnych i neurologicznych.
Ćwiczenia praktyczne.

 

Dzień 2 

9:00 – 11:45 Reset łańcuchów posturalnych i lokomocyjnych oraz wpływ ich napięcia na pozostałe funkcje organizmu.
Manipulacje kluczowych segmentów kręgosłupa, aktywacja mięśni wskaźnikowych i połączonych z nimi obiegów energetycznych w ciele, rozwój i konsekwencje obecności przepuklin tkankowych w obrębie tułowia dla całego łańcucha lokomocyjnego, znaczenie endogennych napięć w obrębie łańcuchów wisceralnych i ich wpływ na tonus spoczynkowy mięśni szkieletowych – przykładowe powiązania zaburzeń wisceralnych z dysfunkcjami narządu ruchu.
Ćwiczenia praktyczne.

11:45 – 12:00 Przerwa

12:00 – 14:00 Architektura powięzi.
Patofizjologia tworzenia się zmian zwyrodnieniowych, techniki narzędziowe i manualne, ukierunkowane na uwalnianie ślizgu nerwów obwodowych, mapa ciała zawierająca lokalizacje stref o zwiększonym ryzyku powstania omawianych zaburzeń.
Ćwiczenia praktyczne.

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 18:00 Zjawisko piezoelektryczne i odwrócone piezoelektryczne i ich rola w terapii.
Mapa zwarć, tkanki piezoelektrycznie czynne, przydatne punkty akupunkturowe.
(Efekt piezoelektryczny w tkankach umożliwia oddziaływać z efektem natychmiastowym na stany ostre takie jak zablokowanie bólowe st. kolanowego, rwy kulszowe czy ostre stany L-S. Przewlekłe dolegliwości zazwyczaj wymagają dodatkowo odreagowania i pracy łańcuchowej).
Ćwiczenia praktyczne.

 

Dzień 3

9:00 – 11:00 Układ wegetatywny – jego znaczenie w patogenezie wybranych zaburzeń.
Strefy sympatykotonii, zespoły algodystroficzne i związane z nimi występowanie tzw. „ośmiornic” w ujęciu: autorów owych zagadnień, medycyny chińskiej, badań naukowych i praktyki klinicznej.
Strefy występowania i techniki terapeutyczne, służące likwidowaniu powiązanych zaburzeń tkankowych.
– DMP, masaż bańką chińską, igłoterapia.
(Aktywne strefy sympatykotonii, które nie zostaną wykryte są w stanie zniwelować w ciągu nocy całą pracę terapeuty z poprzedniego dnia, same również mogą stać się źródłem dolegliwości bólowych).
Ćwiczenia praktyczne.

11:00 – 11:45 Typologia pacjentów. Cechy somatyczne oraz osobnicza reakcja na bodźce, jako główne wyznaczniki doboru skutecznej techniki terapeutycznej.

11:45 – 12:00 Przerwa

12:00 – 14:00 Zjawisko kompartmentu i związane z tym zagadnieniem występujące obrzęki oraz zastoje tkankowe – przyczyny i formy terapii:
– Igłoterapia, zwarcia, manipulacje powięziowe, techniki narzędziowe, techniki wisceralne.
Ćwiczenia praktyczne.

14:00 – 15:00 Podsumowanie i omówienie trudnych kwestii m.in. jak łączyć zdobyta wiedzę w gabinecie, możliwe reakcje pozabiegowe, czym się kierować w doborze terapii.
Pytania uczestników. Rozdanie certyfikatów.

 

Ramowy program szkolenia- 29 godziny edukacyjne ( 1 godzina edukacyjna to 45 minut)

 

Instruktor:

Michał Szymański - Instruktor Pinopresury systemu terapeutycznego, którego trzon stanowi Pinoterapia (terapia odruchowa autorstwa lek. Radosława Składowskiego) z elementami terapii wiscersalnej i powięziowej, uzupełniana na bieżąco o wiedzę zdobytą w różnych rejonach świata. Pinopresura stanowi zestaw wielu technik likwidujących w sposób często natychmiastowy zburzenia w obrębię narządu ruchu, jednocześnie oddziałując na układ nerwowy i endokrynny. Przywraca przewodnictwo w uszkodzonych strukturach nerwowych oraz udrażnia zastoje tkankowe.
Międzynarodowy instruktor terapii manualnej FDM, właściciel firmy Continuum - prywatnych gabinetów terapii manualnej. Fizjoterapeuta kadry Polski w tenisie stołowym. Doktorant AWF Warszawa.

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas