On-line USG dla fizjoterapeutów. Diagnostyka obrazowa narządu ruchu

Terminy:
moduł I- 27.06.2020 online, moduł II 4.07.2020 praktyka
Cena:
980 PLN
Instruktor:
dr n. med. Michał Podgórski
W cenie:
Certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia i wymiarze jego godzin.
Uczestnicy otrzymują nagranie ze szkolenia on-line, dostępne przez 5 dni po zakończeniu kursu.
Kurs przeznaczony jest dla lekarzy, fizjoterapeutów oraz studentów fizjoterapii, masażystów
Formuła kursu:
moduł I- (On-line)- będzie miał charakter wykładu Instruktora z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. W trakcie trwania webinaru będzie możliwość zadawania pytań (spotkanie potrwa 9 godzin edukacyjnych)
moduł II- (warsztat praktyczny)- badanie czynnościowe narządu ruchu pod kontrolą USG (spotkanie potrwa 9 godzin edukacyjnych)

Ilość godzin:
18
Miejsce:
Łódź
Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie

Celem szkolenia USG dla fizjoterapeutów jest zapoznanie uczestników z najnowszymi metodami diagnostyki obrazowej narządów ruchu przy pomocy ultrasonografu, a także zdjęć RTG, wyników MRI czy TK. Podczas kursu dowiecie się jak poprawnie zdiagnozować podstawowe patologie w zakresie narządów ruchu.

Szkolenie podzielone jest na dwie części. Podczas części teoretycznej obszernie omawiane są podstawy diagnostyki obrazowej wraz z omówieniem anatomii. W części warsztatowe zostanie zaprezentowane badanie czynnościowe narządu ruchu pod kontrolą USG.
Szkolenie prowadzone jest na sprzęcie wysokiej klasy, dzięki czemu uczestnicy mogą dokładnie analizować wyniki badań. Podczas kursów skupiamy się w dużej mierze na części praktycznej, podczas której prezentowane są jednostki chorobowe. Uczestnicy kursu dowiedzą się również jak wykorzystywać diagnostykę obrazową w procesie wnioskowania klinicznego.
Dwudniowe szkolenie z obszaru diagnostyki obrazowej narządów ruchu pozwoli zgłębić wiedzę oraz zdobyć praktyczne umiejętności w diagnozowaniu pacjentów z uszkodzeniami narządów ruchu. Każdy z uczestników wykona samodzielnie badanie USG i nauczy się odczytywać jego wyniki.

 Zagadnienia:

Moduł I

 • Omówienie podstaw RTG, KT, MRI.
 • Anatomia strukturalna i radiologiczna kręgosłupa.
 • Analiza obrazów RTG oraz opisów radiologicznych.
 • Omówienie anatomii prawidłowej oraz patologii kręgosłupa w tomografii komputerowej (TK).
 • Analiza obrazów TK oraz opisów radiologicznych.
 • Omówienie anatomii prawidłowej oraz patologii kręgosłupa w obrazach rezonansu magnetycznego (MRI).
 • Analiza obrazów MRI oraz opisów radiologicznych.
 • Patologie i obrazy radiologiczne poszczególnych jednostek chorobowych w zakresie kręgosłupa

        -dyskopatia (protruzja, przepuklina jądra miażdżystego, sekwestracja),

       -choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, patomechanizm tworzenia osteofitów.

       -obrazy radiologiczne pacjentów po zabiegu operacyjnym kręgosłupa.

 • Podstawy traumatologii narządu ruchu: stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia, złamania
 • Podstawy traumatologii sportowej
 • Anatomia i anatomia radiologiczna kończyny górnej (obręczy barkowej, ramienia, stawu łokciowego, przedramienia, nadgarstka i ręki).
 • Anatomia i anatomia radiologiczna kończyny dolnej (miednicy, stawu biodrowego, uda, stawu kolanowego, podudzia, stawu skokowego, stopy).
 • Omówienie anatomii prawidłowej oraz patologii kręgosłupa, kończyny górnej i dolnej u dzieci.
 • Choroby zwyrodnieniowe stawów - biodrowego i kolanowego w obrazach RTG. Obrazy radiologiczne po repozycjach zamkniętych złamań oraz zwichnięć.
 • Obrazy radiologiczne po zabiegach operacyjnych - endoprostezoplastykach (stawów biodrowych i kolanowych).
 • Wyjaśnienie zwrotów i sformułowań występujących w opisach badań i konsultacjach specjalistycznych (m.in. triada O'Donoghue, złamanie Segonda, złamanie awulsyjne guzka Gerdy'ego, objaw pustego dołu międzykłykciowego)
 • Pokaz zastosowania czynnościowego badania USG – testy kliniczne pod kontrolą USG.
 • Podsumowanie szkolenia, pytania

 

Moduł II

Warsztat – wykonywanie USG narządu ruchu na uczestnikach szkolenia, z bogatym komentarzem merytorycznym, opisując krok po kroku, co widać i na co zwrócić uwagę.

 • Badanie ultrasonograficzne kończyny górnej:
  – powierzchnie stawowe, UCL, RCL, nerw łokciowy, promieniowy, pośrodkowy, zachyłki przedni / tylny, triceps, biceps, prostowniki, zginacze, kaletki, chrząstka trójkątna, gangliony
 • Badanie ultrasonograficzne obręczy kończyny dolnej i uda:
   – przywodziciele, staw biodrowy, zachyłek, spojenie łonowe, przyczep prostego uda, mięsień biodrowo-lędźwiowy, staw krzyżowo-biodrowy, więzadło pachwinowe, triada nerwowo-naczyniowa, TFL, struktury krętarza większego, kolca biodrowego przedniego górnego, nerw kulszowy, mięśnie uda,
 • Badanie ultrasonograficzne stawu kolanowego i skokowego:
  – zachyłki, m. piszczelowy przedni, m.prostownik palców, nerw strzałkowy, m. piszczelowy tylny, m. zginacz długi palucha, ATFL, CFL, m. strzałkowe, ścięgno Achillesa, rozcięgno podeszwowe, m. brzuchaty łydki, m. płaszkowaty, m. podeszwowy.
 • Podsumowanie szkolenia, pytania

Ramowy program szkolenia- 18 godziny edukacyjnych ( 1 godzina edukacyjna to 45 minut)

Instruktor:

Dr n. med. Michał Podgórski ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2014 r. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ponadto od 2014 pracuje jako wykładowca w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na podstawie prac prowadzonych w ww. Zakładzie w 2016 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. Ponadto Dr Podgórski prowadzi wiele badań naukowych z zakresu radiologii, będąc przy tym kierownikiem grantu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Pomimo młodego wieku może wykazać się znacznym dorobkiem naukowym, który w 2016 r. doprowadził do przyznania mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców. Oprócz publikowania wyników prac Dr Podgórski zajmuje się również popularyzowaniem nauki - został laureatem III miejsca w ogólnopolskim konkursie FameLab

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas